Rundt 11 000 av firmaene studien så på hadde ingen kvinner i toppledelsen. (Foto: Shutterstock, NTB Scanpix)

– Firmaer med kvinner i ledelsen er mer lønnsomme

Ny studie sammenligner nesten 22 000 bedrifter fra 91 land.

Firmaer hvor en tredjedel av ledelsen består av kvinner er 15 prosent mer lønnsomme enn de helt uten kvinnelige sjefer, ifølge en sammenligning av 21 980 bedrifter fra 91 land.

Det er også et svak positivt samsvar mellom antall kvinnelige styremedlemmer i et firma og lønnsomhet, men sluttresultatet varierer sterkest når man setter bunnlinjen opp mot kvinner i øverste ledelsessjikt, ifølge forskerne. 

Det er altså firmaer hvor kvinner har jobber som økonomisjef, personalsjef eller lignende som gir et utslag i datasettet. Rundt halvparten av de 21 980 firmaene står uten kvinner i slike lederjobber.

Topplederens kjønn påvirker ikke lønnsomheten i merkbar grad, viser studien. Studien er et såkalt fagfellevurdert «working paper» fra Peterson Institute for International Economics. Det betyr at studien er en del av et større forskningsarbeid som likevel er blitt gått i sømmene av andre, uavhengige fagfolk. 

– Vanskelig å generalisere

– Jeg sier ikke at disse tallene er upålitelige, men det er så mye som påvirker bunnlinjen. Det er vanskelig å bare se på en enkelt faktor, som antall kvinner i ledelsen, for så å generalisere ut fra dette. Hadde det vært så lett ville jo alle firmaer bare kunne fått en kvinne i ledelsen inn for å få et bedre resultat, sier professor Morten Huse ved BI til forskning.no. 

Huse peker på en av studiens selverklærte styrker som en mulig svakhet. Det at den ser på statistikk fra 91 forskjellige land kan gjøre det vanskeligere å tolke tallene ifølge Huse, som har forsket på kvinner i næringslivet i over 20 år. 

– Det er svært vanskelig å sammenligne hvordan kvinner i ledelsen vil påvirke et firmas resultat fra land til land. Hvis det skjer i Italia vil de mannlige ansatte vil ha en helt annen reaksjon enn de ville ha gjort i Norge, og dermed vil det ha forskjellig effekt, mener Huse.  

Også Mari Teigen ved Institutt for Samfunnsforskning maner til forsiktighet. I 2015 var hun redaktør for en bok om virkningene av kjønnskvotering på norsk næringsliv. 

– I denne typen undersøkelser har det mye å si hvordan du ser på tallene. De norske studiene som er blitt gjort har vært opptatt av styresammensetningen, ikke kvinner i toppledelsen, sier Mari Teigen ved Institutt for Samfunnsforskning. 

Forsøker ikke å forklare tallene

Forskerne bak studien slår fast at de bare kan vise en såkalt positiv samvariasjon mellom kjønn og lønnsomhet, men sier at det ikke er mulig å hente ut en klar årsakssammenheng fra tallene.

Det betyr at selv om studien slår fast kvinner i toppledelsen er knyttet til høyere lønnsomhet, kan kvinneandelen være konsekvensen av noe annet som fungerer godt og ikke selve grunnen til at pengene strømmer inn i kassa.

De skriver likevel at studien kan tyde på at firmaer som ikke diskriminerer mot kvinner på arbeidsplassen har konkurransefortrinn i markedet, eller at bedriften gjør det bedre fordi det er større mangfold blant dem som jobber der.

Referanse:

Marcus Noland mfl: Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey. PIIE Working Paper. 2016.

Powered by Labrador CMS