Forskere har i flere år jobbet med å lage kreftvaksine inni pasienten. Nå viser forsøkene lovende resultater.  (Foto: Microstock, NTB scanpix)
Forskere har i flere år jobbet med å lage kreftvaksine inni pasienten. Nå viser forsøkene lovende resultater. (Foto: Microstock, NTB scanpix)

Lager kreftvaksine inni pasienten

Immunforsvaret i kroppen svikter ved kreftsykdom og tolererer sykdommen. Ny vaksine bryter denne toleransen.

– Vi har over flere år arbeidet med å lage en kreftvaksine i pasienten. Forskjellen fra en vanlig vaksine er at vi ikke produserer vaksinen i laboratoriet og sprøyter den inn i pasienten, men heller forsøker å manipulere immunforsvaret til å slutte å tolerere sykdommen, forklarer Arne Kolstad, forsker ved Radiumhospitalet i Oslo.

Kolstad har ledet en studie med 14 pasienter med uhelbredelig lymfekreft. Forskerne valgte ut kreftknuter som ble bestrålt for å drepe kreftcellene. Deretter sprøytet de inn immunstimulerende stoffer sammen med immunceller som ble dyrket frem fra pasientenes eget blod, inn i de bestrålte kreftknutene.

Dette ble gjentatt flere ganger mot forskjellige knuter. En vaksine skal jo gjentas for å virke best.

Lovende resultater

– Det vi observerte var at de fleste av pasientene oppnådde en effekt av vaksinen. Hos to pasienter forsvant sykdommen helt, og en av pasientene er nå helt sykdomsfri etter fem og et halvt år, forteller Kolstad.

Forskerne kunne også se sterke immunresponser i blodet etter behandlingen, som betyr at immunforsvarets celler angriper pasientens egne kreftceller. 

– Vi mener at vi er på sporet av noe viktig og starter nå en ny studie på nyåret. Der håper vi å oppnå enda bedre effekter ved å kombinere denne strategien med et antistoff som fjerner bremsen på immunresponser, sier Kolstad.

Celler programmert for å drepe

Et annet veldig spennende område innen kreftbehandling er celleterapi. Ved hjelp av avansert teknologi er det i dag mulig å sørge for at immunforsvaret gjenkjenner kreftceller og dreper dem. Metoden har vært testet ut i USA blant annet på barn med uhelbredelig akutt leukemi, med veldig gode resultater.

Radiumhospitalet vil nå delta i en ny studie for pasienter med lymfekreft. En lignende studie starter opp ved Rikshospitalet for barn med tilbakefall av akutt leukemi.

Det foregår også spennende forskning ved Radiumhospitalet for å utvikle nye former for T-celleterapi.

Mange mente at immunterapi aldri ville bli en suksess, men tidene er i ferd med å forandre seg. Immunterapi mot kreft ble i 2013 valgt ut som årets gjennombrudd i kreftbehandling av tidsskriftet Science.

Referanse: 

Arne Kolstad, mfl. Sequential intranodal immunotherapy induces antitumor immunity and correlated regression of disseminated follicular lymphoma. Blood, januar 2015. Sammendrag.

 

Powered by Labrador CMS