– Kortsiktige klimamål vil hjelpe

Dersom man skal unngå farlige konsekvenser for jordens økosystemer, må globale utslipp nå en topp rundt 2015 og deretter halveres innen 2030, ifølge ny forskning ved CICERO Senter for klimaforskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dersom den globale oppvarmingen skjer raskere enn 0,2 grader per tiår kan dette gjøre det svært vanskelig for jordens økosystemer å tilpasse seg, ifølge German Advisory Council on Global Change.

CICERO-forskere har sett på hvor store utslippskutt dette vil innebære og funnet at totale karbonutslipp i perioden 2010-2030 ikke må overstige 190 gigatonn.

– Globale utslipp må da nå en topp rundt 2015 og halveres innen 2030, sier forsker Steffen Kallbekken.

Dette innebærer utslippskutt på mellom 4-8 prosent årlig fra 2015.

– Dette er langt større kutt enn man har sett noen gang tidligere, sier Kallbekken.

Nye klimamål

I den nye rapporten i Nature Reports Climate Change argumenterer Kallbekken sammen med Nathan Rive, Glen P. Peters og Jan S. Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning for at verdens politikere bør vurdere en ny type klimamål:

– Dersom man bare fokuserer på et langsiktig mål som EUs togradersmål, gir dette begrensede føringer for utslippskutt de neste tiårene. Det gir et inntrykk av at man har tid til å vente med utslippskutt, sier Kallbekken.

Forskerne foreslår at man i tillegg til å operere med et langsiktig mål også bør vurdere en maksimumsgrense for hvor raskt oppvarmingen kan skje. Dette vil innebære mer kortsiktige klimamål.

Rask metan

– Slike kortsiktige mål gir klarere føringer for utslippskutt på kort sikt. Det reduserer mulighetene for raske klimaendringer som kan ha svært alvorlige konsekvenser, sier Kallbekken.

– I tillegg vil det bli enklere å inkludere kraftige kortlevde klimagasser som for eksempel metan i klimapolitikken.

Metan har en sterk oppvarmingseffekt, men den varer bare i noen år, i motsetning til CO2 som har effekter som strekker seg utover flere hundre år.

– Kortsiktige klimamål, et av disse kan for eksempel være å holde seg under 190 gigatonn karbon i perioden 2010-2030, vil være nyttig for å begrense oppvarmingshastigheten, samtidig som det beholder fokus på det som er viktig på lang sikt, nemlig å redusere CO2-utslippene, sier Steffen Kallbekken.

Referanse:

Kallbekken, Rive, Peters & Fuglestvedt: Curbing emissions: cap and rate, Nature Reports Climate Change Published online: 19 November 2009, doi:10.1038/climate.2009.121

Powered by Labrador CMS