Unge menn som røyker har høyere risiko for at sine fremtidige barn får astma enn ikke-røykere. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Unge menn som røyker har høyere risiko for at sine fremtidige barn får astma enn ikke-røykere. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Fedre som røyker øker astmarisiko for fremtidige barn

En studie viser at astma er tre ganger så vanlig blant barn der fedrene røykte i ungdommen, enn blant ikke-røykere.

Røykestudie

  • Cecilie Svanes undersøkte om foreldrenes røyking og sveising påvirker avkoms astmarisiko, med et særlig fokus på fedre før befruktning.
  • Studien ble utført på en populasjonsbasert kohort fra syv nord-europeiske forskningssentre (RHINE).
  • Over 24000 personer fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Estland deltok i studien. Av disse hadde over 6000 fedre som hadde røykt eller jobbet med sveising.
  • Forskerne ønsket å identifisere sårbare perioder i mannlig reproduksjonsutvikling ved å fokusere på hvordan varighet av røyking og sveising før befruktning samt tidspunkt for røykestart påvirket fremtidige barn.
  • Studien  er en del av ECRHS-studien og er et bidrag til det EU-finansierte prosjektet Ageing Lungs in European Cohorts.

Det er allerede godt kjent at det som mødrene gjør, spiser og røyker kan påvirke barnas helse. Ny forskning som inkluderer 24 000 barn, tyder på at dette også gjelder for fedre.

– Barn av fedre som røykte før befruktning hadde over tre ganger så høy risiko for astma enn de som hadde fedre som aldri har røykt, sier professor Cecilie Svanes ved Senter for Internasjonal Helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Tidlig debut øker risiko

Studien viser at både fars røykedebut og hvor lenge han røykte før befruktning økte risikoen for astma hos hans fremtidige barn.

– Den største risikoen for astma blant barna fant vi dersom far begynte å røyke før han var 15 år gammel, sier Svane.

Og det viser seg at det ikke har noe si når far eventuelt sluttet å røyke før befruktning. Det som hadde noe å si var altså hvor ung han var da han begynte å røyke.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Epidemiology.

Røyking blant fedre kan påvirke barnas gener

Når det gjelder røyking blant mødre, så viste studien at barna hadde høyere forekomst av astma dersom mor røykte under graviditeten. Dette er i tråd med tidligere studier. Likevel hadde ikke røyking før befruktningen noen påvirkning på astmarisiko hos fremtidige barna.

Denne forskjellen antyder at røyking kan påvirke astmarisiko gjennom fars sædceller.

– Det er kjent at røyking påvirker genene i sædceller, og at risiko overføres til avkom i form av ulike helsemessige problemer, forklarer Svanes.

Det er tidligere kjent at mat, hormoner og psykisk miljø fra mor kan endre organstruktur, cellerespons og genuttrykk hos avkom. Fars livsstil og alder ser imidlertid ut til å påvirke molekyler som kontrollerer genenes funksjon.

– Det finnes stadig flere bevis fra dyrestudier som peker mot såkalt epigenetisk programmering, en mekanisme der fars miljø før befruktning kan påvirke helsen til fremtidige generasjoner, sier Svanes.

Sveising øker risiko

Svanes og hennes forskerteam undersøkte også om sveising påvirket avkommets astmarisiko, med spesielt fokus på fedre før befruktning.

Studien viste, i likhet med røyking, at sveising påvirker de fremtidige barnas astmarisiko, selv om far sluttet å sveise før befruktning. Røyking og sveising påvirket risikoen uavhengig av hverandre.

– Dersom fedrene begynte å røyke eller sveise etter puberteten, så var det varigheten som var den viktigste faktoren for astmarisiko hos senere barn, sier Cecilie Svanes.

Referanse:

Cecilie Svanes m.fl: Father’s environment before conception and asthma risk in his children: a multi-generation analysis of the Respiratory Health In Northern Europe study. International Journal of Epidemiology. August 2016. DOI:10.1093/ije/dyw151. Sammendrag

Powered by Labrador CMS