Akupunktur for brystkreftpasienter

Kan akupunktur hjelpe brystkreftpasienter med plager de får ved behandling med cellegift?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Akupunktur på ben."

Hvert år rammes 2800 kvinner av brystkreft i Norge. Det er den vanligste formen for kreft blant kvinner.

Brystkreftpasienter som må behandles med cellegift blir ofte plaget med bivirkninger. Vanlige plager er utmattelse og kvalme. Noen blir deprimerte og føler angst.

Nå vil forskere se på om akupunktur kan hjelpe mot plagene disse kvinnene får.

Søker alternativ behandling

Rundt 40 prosent av alle kreftpasienter i Europa bruker komplementær og alternativ behandling.

Det kom fram under en konferanse som The International Society for Complementary Medicine Research, ICMR, arrangerte i Tyskland i 2007.

I følge forskerne i Tromsø bruker rundt halvparten av brystkreftpasientene en eller annen form for alternativ behandling. Hensikten med denne pilotstudien er todelt.

- Vi ønsker å utvikle en behandlingsplan for brystkreftpasienter som får cellegiftbehandling.

- Vi skal gjøre systematiske intervjuer med akupunktører i Norge og England. Så vil vi bruke behandlingsplanen, og deretter evaluere hvordan den fungerer, og om spørreskjemaene vi bruker er hensiktsmessige for å vurdere eventuell effekt.

- Samtidig ser vi på hvilke erfaringer akupunktørene, kreftlegene og pasientene gjør seg, sier Sameline Grimsgaard, lege og forsker, til Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling.

Viktig arbeid

Grimsgaard er prosjektleder for denne randomiserte, kontrollerte pilotstudien. Det betyr at pasientene blir tilfeldig fordelt i to grupper.

En av gruppene får behandling med akupunktur samtidig med at de får standard behandling med seks cellegiftkurer.

Den andre gruppen får kun standard behandling. Det er kreftlegene som har hele behandlingsansvaret for alle kvinnene.

- Kan du forklare hva en behandlingsplan er og hvorfor dette er så viktig?

- En behandlingsplan er overordnede retningslinjer for behandling. For eksempel kan det være antall behandlinger, forventede diagnoser og forslag til valg av akupunkturpunkter.

- Planen gir rom for at akupunktøren vurderer og tilpasser behandlingen til den enkelte pasient.

Tradisjonell kinesisk medisin

I denne studien ønsker forskerne å bruke akupunktur innenfor TKM, tradisjonell kinesisk medisin.

Forskning har vist at akupunktur hjelper ved smerter og kvalme, og en del data tyder på at akupunktur med rot i TKM kan lindre plager ved cellegiftbehandling.

- Dette er ikke tilstrekkelig bevist, men grunnen til at vi studerer TKM akupunktur, er at flere behandlere har erfart at tilnærmingen fungerer for denne gruppen av pasienter, sier Grimsgaard.

Samarbeidsprosjekt

40 brystkreftpasienter i Nord-Norge blir invitert til å være med i studien. Dette skjer først når behandlingsplanen er klar.

Det er Kreftforeningen som finansierer pilotstudien. Studien er forankret i Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) ved Universitet i Tromsø.

Datainnsamlingen står Klinisk Forskningssenter for. De er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge.

- Når det gjelder det internasjonale samarbeidet så er vi så heldige å ha fått et samarbeid med Sarah Price. Hun er en engelsk forsker og selv en erfaren akupunktør. Price hadde ideen til studien og er ansvarlig for utforming av behandlingsplanen.

Lenker:

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB)
Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM)
Foreningen for brystkreftopererte

Relevant forskning:

The management of cancer-related fatigue after chemotherapy with acupuncture and acupressure: a randomised controlled trial. Molassiotis A, Sylt P, Diggins H.

The effects of P6 acupressure in the prophylaxis of chemotherapy-related nausea and vomiting in breast cancer patients. Molassiotis A, Helin AM, Dabbour R, Hummerston S.

Powered by Labrador CMS