Akupunktur blir vanligere

Akupunktur kan komme til å spille en viktig rolle i fremtidig helsetjeneste. Det mener en forsker som tar doktorgrad på temaet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Arne Johan Norheim."

Hva er akupunktur?

Akupunktur (av lat. acus, nål, og punctura, stikk) er en behandlingsmetode med nåler som stikkes inn på bestemte steder i huden.

Metoden har i flere tusen år spilt en viktig rolle i kinesisk medisin, og har fra 1960-tallet vakt stor interesse i Europa og USA, først og fremst som bedøvelsesmetode.

I klassisk kinesisk medisin har metoden fremfor alt vært et behandlingsalternativ ved forskjellige sykelige tilstander.

Punktene hvor nålene stikkes inn, befinner seg langs tenkte kanaler, såkalte meridianer, 14 i tallet. To motsatt rettede krefter, yang og yin, kontrollerer livsenergien ch’i, som flyter gjennom kanalene, og når yang og yin er i ubalanse, kan man rette på dette ved nålestikkene.

Kilde: Caplex.no

 

Lege Arne Johan Norheim står bak den første doktorgradsdisputasen som utgår fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i Tromsø.

Positive til akupunktur

Doktorgradsavhandlingen hans tar i første rekke utgangspunkt i undersøkelser rundt holdninger til og erfaringer med akupunktur blant leger, medisinstudenter, akupunktører og et utvalg i den generelle norske befolkning.

 
  
 

Resultatene viser at alle gruppene i stor grad er positive til akupunktur. Arne Johan Norheim mener ting tyder på at akupunktur kan komme til å bli vanligere i den fremtidige helsetjenesten.

- Det er blant annet fordi så mange allerede har prøvd det. Det har nok også noe å gjøre med tiden vi lever i nå, hvor mange søker noe nytt og alternativt. De er litt i opposisjon til en skolemedisin og en vitenskap som kan føles fremmed og lite folkelig, sier Norheim.

Ønsker helhetlig omsorg

Han tror mange i dag søker nærhet, kontakt og omsorg. Hos akupunktører får man en del av det man søker, mener Norheim.

- Hos en lege er man til konsultasjon i 15-20 minutter. Hos akupunktør er man sjelden kortere tid enn 45-60 minutter. At man har bedre tid gjør at man rekker å gå inn i flere sider ved problemet. Man får en mer helhetlig omsorg og det ønsker mange, sier Arne Johan Norheim.

Flere andre undersøkelser tyder også på at alternative behandlingsmetoder som akupunktur blir stadig vanligere i helsevesenet. En undersøkelse ved NAFKAM viser blant annet at hvert fjerde sykehus i Norge allerede har tatt i bruk alternativ medisin som behandlingsform.

"Akupunktur kommer til å bli vanligere ved norske sykehus i fremtiden, mener lege og forsker Arne Johan Norheim."

Andre undersøkelser viser at ansatte i helsevesenet er veldig godt representert blant pasienter som benytter akupunktur.

Uavklart om akupunktur virker

Samtidig er flere undersøkelser gjennomført for å finne ut hvor virksomt akupunktur er mot helseplager og sykdom. For enkelte tilstander er det påvist effekt ved akupunktur. Generelt er imidlertid svaret at foreløpig er det uavklart hvor godt akupunktur egentlig virker.

Ved NAFKAM i Tromsø skal man nå i gang med en større undersøkelse hvor de skal forske videre på dette feltet.

Arne Johan Norheim har i ti år drevet forskning innen akupunktur og flere av resultatene har blitt brukt som grunnlagsmateriale for helse- og medisinskfaglige vurderinger i ulike land. Han har også drevet med akupunktur selv siden 1987 og jobber til daglig som lege i Harstad.

Powered by Labrador CMS