Dødelig inneklima i Kina

Åpne bål og fyring med ved er et stort helseproblem for befolkningen i Kina. Hjertekarsykdom, kols og annen lungesykdom fører til at rundt 1,4 millioner kinesere dør for tidlig hvert år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinner er mer utsatt enn menn for innendørs forurensning og helseskader i Kina, men forskjellen er mindre enn i mange andre utviklingsland. (Foto: Guizhou Institute of Environmental Science and Designing)

To tredeler av Kinas befolkning er i dag avhengig av kull og ved til matlaging og oppvarming, og mange bruker åpne bål på gulvet. Bare i de mest utviklede byene har andre og renere energiformer som gass og fjernvarme fått fotfeste.

Over en tiårsperiode fra midten av 1980-tallet gjennomførte kinesiske myndigheter et omfattende program for å bytte ut husholdningenes tradisjonelle ovner til nyere og bedre ovner. 175 millioner ovner ble byttet ut.

– Lenge trodde man at de forbedrede ovnene førte til at inneklimaet i Kina var bedre enn i andre utviklingsland. Men en rekke nye målinger viser at situasjonen ikke er så god som man har trodd, forteller Heidi Staff Mestl ved klimaforskningssenteret Cicero.

Mer eksponert enn antatt

I studien har hun og kollegene målt konsentrasjonen av innendørs svevestøv og eksponering blant innbyggerne på landsbygda sør i Kina.

Resultatene viser at de utsettes for høyere doser enn det som er anslått i tidligere globale helseberegninger.

Svevestøv kommer fra forbrenning av ulike materialer, og de minste partiklene kan følge med lufta vi puster inn, ned i lungene. Her fører de til reaksjoner som kan bidra til blant annet lungesykdom, kreft og hjertekarsykdom.

– Vi har estimert at kols, lungekreft og hjertekarsykdommer hos voksne og lungebetennelse hos barn fører til rundt 1,4 millioner for tidlige dødsfall hvert år. Hvis man trekker fra hjertekarsykdommer, er antallet 558 000, forteller Mestl.

Det er en oppjustering av tidligere WHO-beregninger på at 420 000 dør for tidlig hvert år. For øvrig har WHO nylig kommet med nye beregninger på 549 000, i tråd med beregningene ved Cicero.

Bruker flere typer fyring

Lungefunksjonen til deltagerne i studien ble testet ved hjelp av spirometri. (Foto: Line W. H. Alnes)

Mens utendørs forurensning er det største problemet i industrialiserte land, er innendørs forurensning mest alvorlig for store deler av befolkningen i utviklingslandene.

Husholdningene Mestl har undersøkt, brukte enten kull, ved eller gass som hovedbrensel. I husholdningene som bruker ved eller kull, fant forskerne svært høye konsentrasjoner av svevestøv, og verst er det i husholdningene som bruker ved.

Bruk av ovn uten skorstein eller bål forverrer situasjonen ytterligere, men forskjellen er overraskende liten sammenlignet med dem som bruker ovn med pipe.

– En forskningsmessig utfordring er at kinesiske landsbyhusholdninger som regel har flere typer ovner. Det gjør det vanskelig å putte husholdningene i klart definerte kategorier, påpeker Mestl.

Dette er også bakgrunnen for at man feilaktig antok at utbyttingen av ovner på 1980-tallet bedret situasjonen betraktelig. Det viser seg nemlig at flesteparten av innbyggerne fortsatt bruker tradisjonelle fyringsmåter i tillegg.

Mange dør for tidlig

Forskerne har målt blodtrykket og gjennomført spirometri på cirka 1500 kvinner. Mens høyt blodtrykk er en risikofaktor for hjertekarsykdom, sier en spirometritest noe om lungefunksjon og forekomsten av kols.

– Kullfyring slo bedre ut enn vedfyring i både blodtrykks- og spirometrimålingene. Dette er en av de første studiene som dokumenterer at røyk fra ved og kull har betydning for blodtrykk og dermed kan påvirke risikoen for hjertekarsykdommer, forteller Mestl.

Siden konsentrasjonene av svevestøv er lavere i kullhjemmene enn i vedhjemmene, antar forskerne at bedre helse er forbundet med lavere konsentrasjoner.

– Alle ovner må skiftes ut

Heidi Staff Mestl har forsket på bruk av ulike energikilder og helse i Kina. (Foto: Elin Fugelsnes)

– Ut fra undersøkelsene vi har gjort, er det imidlertid ikke mulig å si noe om giftigheten i partikler fra ved og kull. Det kan for eksempel være tungmetaller i kull som har andre negative helseeffekter, påpeker Mestl.

Effekten av å bruke ovn med pipe, var ikke entydig positiv for blodtrykket og lungefunksjonen. Bedre ventilasjon i form av flere vinduer og permanente åpninger var imidlertid assosiert med lavere blodtrykk og lavere risiko for kols.

– Studien viser at alle ovner i husholdningen må skiftes ut hvis man skal sette i verk tiltak som har signifikante og varige resultater i form av bedre helse.

Dette er kunnskap det er viktig å ha kjennskap til for Norad og andre organisasjoner som driver u-hjelp, understreker Mestl.

Lenke:

Forskningsrådets program Miljøpåvirkning og helse (MILPAAHEL)

Powered by Labrador CMS