Mer vold med undertrykt sinne

Fyll øker risikoen for å utøve vold, men dette gjelder bare for personer som er tilbøyelige til å undertrykke aggressive følelser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den gjengse oppfatningen er at alkohol får folk til å miste hemninger. Effekten av fyll på vold er imidlertid begrenset til personer som vanligvis holder tilbake følelsene sine når de er sinte, sier SIRUS-forsker Hilde Pape.

– Vår studie tyder på at et høyt alkoholinntak kan forårsake vold.

– Effekten av fyll er imidlertid begrenset til personer som vanligvis holder tilbake følelsene sine når de er sinte, sier SIRUS-forsker Hilde Pape.

Hun står sammen med kollega Thor Norström (Stockholm Universitet/SIRUS) bak studien.

Det er ikke gitt at den velkjente koblingen mellom alkohol og vold betyr at drikking forårsaker voldelig atferd.

Sammenhengen kan derimot skyldes felles bakenforliggende årsaker, som for eksempel visse personlighetstrekk.

For å unngå feilaktige konklusjoner med hensyn til mulige årsaksforhold, har Pape og Norström brukt en statistisk metode som reduserer risikoen for dette.

De har også tatt høyde for det åpenbare faktum at bare et fåtall av alle drikkeepisoder ledsages av vold.

Den gjengse oppfatningen er at alkohol får folk til å miste hemninger.

– I tråd med slike forestillinger, ønsket vi å undersøke om drikking primært fører til vold blant personer som ellers legger et lokk på sine aggressive følelser framfor å gi åpent uttrykk for dem, forteller de to forskerne.

Om studien:

Hilde Pape.

Undersøkelsen bygger på selvrapporterte data fra den såkalte Ung i Norge-studien. Analysene omfattet nærmere 3000 personer som ble kartlagt på to ulike tidspunkter; da de var 16–17 år og da de var 21–22 år gamle.

Blant dem som oppga at de hadde sterk tilbøyelighet til å undertrykke sinne, førte en 10 prosents økning i antall beruselsestilfeller til en 5 prosents økning i forekomsten av voldsbruk. For personer som ikke hadde en slik tilbøyelighet, var det ingen sammenheng mellom fyll og vold.

Referanse

Thor Norström & Hilde Pape: Alcohol, suppressed anger and violence. Addiction 105(6), 2010.

Powered by Labrador CMS