To gutter gjør seg klar til å følge solformørkelsen sommeren 2008 fra Frognerparken i Oslo. (Foto: Sara Johannessen, NTB scanpix)

Slik ser du solformørkelsen uten å skade øynene

20. mars «forsvinner» sola. Slik får du med deg naturfenomenet uten å skade synet.

Formiddagen fredag 20. mars, forutsatt pent vær, vil en delvis solformørkelse være synlig i hele fastlandsnorge. På Svalbard vil hele solskiven være tildekket.

Cirka kvart på ti vil månen gradvis begynne å dekke til solskiva, og cirka én time senere, nærmere bestemt ti på elleve, vil formørkelsen være på sitt maksimum.

– En slik solformørkelse er et fascinerende naturfenomen, og noe de fleste opplever bare noen få ganger i løpet av livet.

– Selv om en delvis formørkelse ikke på langt nær er like spektakulær som en total formørkelse, vil folk flest huske begivenheten livet ut, sier dosent og optiker Magne Helland ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Skjematisk fremstilling av hvor mye av sola som vil være dekket av månen under solformørkelsen 20. mars, sett fra Sør-Norge. (Foto: (Illustrasjon: HBV))

Nøyaktige tidspunkter for formørkelsens ulike faser og grad av månens tildekking av sola, vil være avhengig av hvor i landet du befinner deg.

Viktig å vite om solformørkelser

Se aldri mot sola, heller ikke ved solformørkelser, uten egnet øyebeskyttelse. Det kan gi alvorlige og varige øyeskader i sentralsynet.

Ikke se på sola for lenge av gangen, selv med godkjent øyebeskyttelse.

Sjekk øyebeskyttelsen for eventuelle riper, sprekker eller andre defekter før bruk. Skadede hjelpemidler må ikke benyttes.

CE-merkede «solformørkelsesbriller» er den tryggeste beskyttelsen, og også den lettest tilgjengelige.

Ikke benytt gammeldags sort-hvitt film, sotet glass, plast fra søppelposer, CD-skiver eller lignende.

Husk at barn og unge mennesker er mest utsatt for mulige øyeskader.

Ved skade vil du typisk se uklart og få en skygge foran det en retter blikket mot.

Direkte betraktning av sola gjennom fotoapparat og kikkerter krever helt spesielle filtre/kunnskaper.

Varig «brannsår»

For at opplevelsen skal bli et positivt minne, er det imidlertid viktig å beskytte øynene. Å betrakte sola uten øyebeskyttelse kan være forbundet med alvorlige øyeskader.

I verste fall kan en få et varig «brannsår» (solar retinopati) midt i den sentrale delen av synet, noe som igjen vil kunne redusere skarpsynet betraktelig.

– Som oftest vil en merke skaden nærmest umiddelbart etter å ha betraktet sola, enten ved at en plutselig ser mye dårligere eller ved at det dukker opp en sjenerende skygge rett foran det en prøver å se på, forklarer Helland.

Dersom bare ett øye er skadet, vil det kunne ta noe tid før plagene oppdages. Hvis skaden ikke er veldig alvorlig, vil ofte synsfunksjonen gradvis vende tilbake.

Ultrafiolett og infrarød fare

I tillegg til intenst, synlig lys kan både kortbølget ultrafiolett stråling (UV-stråling) og langbølget infrarød stråling (IR-stråling) være skadelig ved betraktning av sola.

– UV- og IR-stråling er ikke synlig for det menneskelige øye og kan slippe igjennom selv svært mørke brilleglass og solbriller av høy kvalitet. Direkte betraktning av sola er kun forsvarlig gjennom mørke spesialglass eller filtre som ikke slipper igjennom det skadelige lyset, advarer Helland.

Utsatte barneøyne

Registrering av øyeskader etter tidligere solformørkelser har vist at barn og unge er spesielt utsatt.

Dosent og optiker Magne Helland. (Foto: HBV)

– Betydelig mer stråling slipper inn på øyebakgrunnen i et ungt øye. Dette er på grunn av større lysgjennomgang i øyets gjennomsiktige medier, men også på grunn av at barn generelt har større pupiller enn voksne, forklarer Helland.

Han tror også flere unge rammes fordi de ikke har blitt forklart hvor viktig riktig øyebeskyttelse er, eller at de ikke har forstått hvor farlig det kan være å se på en solformørkelse uten beskyttelse.

Filtrert formørkelse

Direkte betraktning av sola er bare forsvarlig gjennom mørke spesialglass eller filtre som ikke slipper igjennom det skadelige lyset. Slike spesialglass bør også stenge ute skadelig, ultrafiolett stråling og redusere den totale lysmengden, slik at sola kan betraktes på en behagelig måte.

Fornuftig og riktig bruk av korrekte hjelpemidler gir god og sikker beskyttelse. Disse løsningene er også lett tilgjengelige og billige.

– Uansett bruk av beskyttelse, er det viktig at brukeren sjekker hjelpemiddelet for eventuelle riper, sprekker eller andre defekter før bruk. Skadede hjelpemidler må ikke benyttes. Uansett bør man aldri se på sola for lenge av gangen, selv med godkjent øyebeskyttelse, sier Helland.

Fraråder hjemmelagde løsninger

Det finnes et vell av sikre solbetraktningsbriller. (Foto: HBV)

– Å lage øyebeskyttelse selv ved hjelp av eksponert, gammeldags svart-hvitt film, soting av glass, plast fra sorte søppelsekker, se igjennom CD-skiver og lignende frarådes. Slike «hjelpemidler» blir altfor uforutsigbare og usikre, sier Helland.

Anbefalte filtre vil ofte ha egenskaper tilsvarende de mørkeste glassene i sveisemasker, noe som kan skaffes i mange jernvareforretninger. Slike sveisefiltre kan kjøpes løst og koster vanligvis under en hundrelapp.

Solformørkelsesbriller

Beskyttelsesglass for å betrakte sola kan produseres som sterkt lysabsorberende glass, eller som tynne mørke plastfilmer med tilsvarende absorberende egenskaper. Alternativt kan tynne plastfilmer påføres et speilende lag som reflekterer den skadelige strålingen.

Ved tidligere solformørkelser i Norge har det blitt distribuert enkle «solformørkelsesbriller» med slike plastfiltre, blant annet av norske kikkertleverandører og optikerkjeder.

Helland minner om at alle slike solformørkelsesbriller for betraktning av sola skal være påført et merke for CE-godkjenning for det aktuelle bruksområdet.

Trygge teknikker

Det finnes flere teknikker for indirekte betraktning av sola, og derved fullstendig trygg øyebeskyttelse, dersom en ønsker å betrakte en formørkelses ulike faser.

«Bilde»
Det sikreste er å unngå direkte betraktning – altså å ikke se direkte mot sola, men bare på et «bilde» av den. Dette kan oppnås ved å la sollyset passere gjennom et lite hull (cirka 1 millimeter i diameter) i en papplate. Dersom en lar lyset som passerer hullet, falle på en vegg eller på et ark cirka én meter unna, vil en her se et lite bilde av sola.

Sativmontert kikkert
Et bilde av sola, avbildet gjennom kikkerten, plukkes opp på en hvitt ark. Kikkerten må være stativmontert, og det er viktig å unngå å se igjennom kikkerten, eller kikkertens siktemiddel, når kikkerten skal rettes mot sola. Slike projiserte bilder kan betraktes uten noen som helst fare for øyeskader.

Fjernsyn eller internett
Overvær begivenheten via eventuelle TV-overføringer, eller «live» på en internett side.

Powered by Labrador CMS