Flere trenere i Norge er opptatt av tidlig spesialisering i barneidretten. Men i idretter som fotball og ski kan den vente til 14 eller15-årsalderen, ifølge forsker. (Foto: Jan Emil Ellingsen)

Trenere velger ut talenter basert på foreldrenes kropp

Erfarne trenere innen turn og svømming plukker ut talenter ved å se på kroppen til foreldrene. Dette strider mot Barnekonvensjonen, ifølge forsker.

Det aller meste av forskningen på talentforståelse innen idrett har fokusert på de såkalte talentene, forteller forsker Jan Emil Ellingsen. Han har sett på talentforståelsen hos norske trenere og på treneraktiviteten i lys av Barneidrettsbestemmelsene og FNs Barnekonvensjon.

Barneidrettsbestemmelsene er lite kjent

Ellingsen og forskerkollega Anne G. Danielsen fikk hjelp av Norges idrettsforbund (NIF) til å plukke ut egnede intervjuobjekter innen idrettene fotball, ski, svømming og turn. Trenerne som ble plukket ut, blir regnet som profesjonelle etter norske forhold.

De har utdannelse og solid erfaring.

– Det er viktig å presisere at de aller fleste av de trenerne vi intervjuet, ligger godt innenfor Barneidrettsbestemmelsene, selv om de ikke viser at de kjenner til disse bestemmelsene, understreker Ellingsen. 

– Men vi har også noen eksempler på treneraktivitet som er i direkte konflikt med Barneidrettsbestemmelsene og Barnekonvensjonen. Det er alvorlig, sier han.

Erfarne og godt skolerte trenere

Det er Norges Idrettsforbunds jobb å informere klubber, trenere og foreldre om Barneidrettsbestemmelsene og hvor viktige de er. 

– Har forbundet gjort nok for å kommunisere dette?

– Det kan man diskutere, men det er i hvert fall interessant at ingen av trenerne kom inn på Barneidrettsbestemmelsene, sier Ellingsen.

– Man kunne kanskje forvente at de sa «vi kunne godt tenke oss å starte med spesialisering langt tidligere, men det kan vi ikke siden det kommer i konflikt med Barneidrettsbestemmelsene», men ingen viser til dette regelverket eller Barnekonvensjonen i vårt intervjumateriale, sier forskeren.

Ser på kroppen til foreldrene

Noen av trenerne innen turn og til dels svømming forteller at de gjerne skulle sett at de unge utøverne kunne spesialisere seg mye tidligere: «Ja, fordi de må jo det for å bli gode».

– Da vi spurte hvordan de velger ut talentene, hva de ser etter, fikk vi til svar at de også ser på kroppen til foreldrene, sier Ellingsen.

Han og forskerkollega Danielsen håper at studien deres kan bidra til å rette søkelyset mot nettopp denne problematikken og kanskje inspirere NIF til å gjøre noe med bevisstgjøringen av disse bestemmelsene rundt omkring i klubber, blant trenere og foreldre.

Brudd kan bøtelegges

I studien viser forskerne til at det er mulig å få bot for brudd på Barneidrettsbestemmelsene.

– Jeg kjenner ikke til om noen har fått bot. Men muligheten NIF fikk i 2015 til å ilegge klubber og enkeltpersoner bøter for brudd på Barneidrettsbestemmelsene, har vært og er et tydelig signal om at man tar Barneidrettsbestemmelsene på alvor, understreker Ellingsen.

Godt miljø og allsidighet utvikler talentet

Forskerne spurte også trenerne om det finnes én oppskrift for de såkalte talentene og en annen for de som ikke satser så mye. 

– «Nei», svarte de, «er du opptatt av at ungene trives, så får du også fram toppene», sier Ellingsen.

Han viser til at all den forskningen han kjenner til på feltet, sier at de som virkelig blir gode, med noen få unntak, er de som har vært i et godt miljø og også har drevet allsidig. Internasjonal forskning viser hvor mye et godt og stimulerende miljø betyr og at dette kanskje er noe av det aller viktigste for å utvikle talenter, sier Ellingsen.

Ellingsen trekker fram Karsten Warholm som nylig tok VM-gull i hekkeløp, som et eksempel på at allsidighet kan utvikle et talent.

– To år før Warholm ble verdensmester i hekkeløp, bestemte han seg for at det var det han ville spesialisere seg på. Inntil da hadde han drevet allsidig, sier Ellingsen.

– Det norske alpinlandslaget er også et godt eksempel på det samme. Felles for mange av utøverne i det miljøet er at de har drevet med mange ulike aktiviteter før de spesialiserte seg på alpint.

Tidlig spesialisering

Forskerne mener at i idretter som fotball og ski, kan spesialiseringen vente til 14 eller 15-årsalderen. Her vil det faktisk være en styrke å ikke starte for tidlig med spesialisering.

– Men hva med idretter som svømming og turn. Krever ikke de idrettene tidlig spesialisering?

– Vi tar ikke stilling til om man nær sagt må starte fra fødselen i noen idretter for å bli god, understreker Ellingsen.

– Hvis det er slik at noen idretter er så vanskelige og krevende teknisk at man må starte relativt tidlig for å bli god, så er vårt spørsmål: Er dette til barnets beste eller ikke? Dette er kjernen i artikkelen vår – å se talentforståelse i lys av Barneidrettsbestemmelsene og Barnekonvensjonen, sier Ellingsen.

– Kan Norges idrettsforbund (NIF) bidra med noe?

– Man har vel lov til å håpe på at NIF kan ta utfordringen med å skape gode prosesser der man kan utfordre disse miljøene til å arbeide mer i tråd med Barneidrettsbestemmelsene, avslutter Ellingsen.

Referanse

Jan Emil Ellingsen og Anne Grete Danielsen: Norwegian Children`s Rights in Sport and Coaches` Understanding of Talent. International Journal of Children’s Rights. 2017. DOI: 10.1163/15718182-02502006

Powered by Labrador CMS