Nett-TV: Henter dypvann til algene

Tilførsel av næringsrikt dypvann til øvre vannlag øker produksjonen av alger i sommerhalvåret. Nye resultater viser at denne økningen i algemengde gir blåskjell svært god vekst.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta oppstrømming av dypvann

  • Dypvann har en naturlig balansert sammensetning av næringssalter.
  • Ved styrt oppstrømning av dypvann løftes næringssaltene opp i lyset slik at de kan nyttes av planteplankton.
  • I deler av Lysefjorden kan styrt oppstrømning tredoble produksjonen av planktonalger og blåskjell.
  • Økt planteplanktonproduksjon binder klimagassen CO2.

Les mer på Havforskningsinstituttet sine nettsider.

– Vanligvis bruker blåskjell lang tid på å bygge seg opp etter gytingen om våren, og det er ofte lite mat i skjellene om sommeren, sier Tore Strohmeier.

Han er en av Havforskningsinstituttets forskerne som jobber med i Lysefjorden fjordlaboratorium kan studere dette på nært hold.

– Ved å løfte noe av de store mengdene med næring som er samlet opp i dypet av fjordene våre kan vi utvikle et effektivt og bærekraftig havbruk, i første omgang gjennom produksjon av blåskjell av høy kvalitet, forteller Tore Strohmeier som er en av forskerne som jobber med fjordlaboratoriet.

Når forskerne har gitt naturen litt hjelp med å opprettholde algeproduksjonen utover sommerhalvåret, viser det seg at skjellene gjennoppretter god kvalitet bare to uker etter gyting. Utgytte skjell har liten verdi, og rask gjennoppbyggingen av skjellenes matinnhold er en forutsetning for skjelldyrking.

Nå viser resultatene at skjellene blir vesentlig feitere i området som blir påvirket av oppstrømmingen. Naturlig er det bare enkelte år at skjellene har mye mat om sommeren.

Enkel og miljøvennlig teknologi

Teknologien bak fjordlaboratoriet er både miljøvennlig og forholdsvis enkel.

– Ved hjelp av et rør fra overflaten og ned mot bunnen av fjorden føres vann som ellers hadde blitt sluppet ut på overflaten ned til 34 meters dyp.

– Når vannet kommer ut av røret blander det seg med næringsrikt dypvann og stiger mot overflaten slik at algene får nok næring til å fortsette algeblomstringen, sier forsker Øivind Strand.

Ferskvannet hentes fra utløpet til et kraftverk, og et fall på bare en meter gir nok energi til å presse vannet ut nede i dypet. Ferskvannet blander seg med næringsrikt saltvann og stiger til det møter vann med samme saltholdighet.

Det skjer vanligvis under brakkvannslaget og typisk på 5–8 meters dyp. Her er lyset tilstrekkelig for god algeproduksjon.

Naturlig prosess

Våroppblomstring av alger er en naturlig prosess som skjer hvert år når forholdet mellom dagslys og næring er riktig. Dette pågår noen uker, før næringsstoffene blir brukt opp og algeoppblomstringen er over.

– Ny tilførsel av næring fra ferskvannsavrenning eller dypere vannlag kan gi perioder med økt produksjon av alger i sommerhalvåret, men oppstrømning gjennom enkel teknologi som er brukt i Lysefjorden vil gi en kontrollert og jevnere produksjon av alger som effektivt kan omsettes i produksjon av blåskjell av høy kvalitet, konkluderer forskerne.

Næringssaltene fra oppstrømningen fremmer vekst av alger i gruppen kiselalger, som sjelden er giftige.

Powered by Labrador CMS