I fremtiden kan kanskje roboter erstatte dykkere i operasjoner på havbunnen. (Foto: Geir Johnsen/NTNU/AUR-lab)

Roboter blir våre nye «astronauter» under vann

Snart kommer ubemannede undervannsfarkoster som kan ta over de risikofylte oppdragene som dagens dykkere gjør på havets bunn.

I framtiden vil det bli flere operasjoner på dypt vann: Olje- og gassutvinningen beveger seg mot større havdyp, offshore vindmøller og kraftverk for bølgeenergi skal etableres, mineraler på havbunnen skal utnyttes.

Behovet for roboter som kan bygge, vedlikeholde og overvåke, vil dermed øke.

Erstatter dykkere

I dag sørger dykkere for mange av oppdragene offshore. Men siden dykkerne er få, og det i tillegg ofte dreier seg om farlige oppdrag, ønsker industrien en endring. Løsningen er en mer utstrakt bruk av ubemannede undervannsfarkoster.

Problemet er bare at i dag er disse farkostene skreddersydde for spesifikke oppgaver. Dermed er de vanskelige å operere og kostbare i bruk.

Forenkle fasene i operasjonen

I et EU-prosjekt som har fått navnet SWARMs, er målet å at undervannsoperasjoner til havs skal bli enklere å utvikle, planlegge og gjennomføre.

En rekke norske partnere er med, deriblant Sintef, NTNU, Maritime Robotics, Inventas og Water Linked. Sammen med et trettitalls teknologibedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner i Europa går de nå i gang med å designe og utvikle soft- og hardware-komponenter. Når disse komponentene settes sammen på bestemte måter, får du en såkalt integrert plattform. Denne plattformen vil fagfolkene sette inn i dagens undervannsfarkoster.

Til slutt håper de at de ubemannede undervannsfarkostene selv skal være i stand til å løse kompliserte oppdrag på havets bunn. Altså uten at mennesker må inn og detaljstyre. 

Prøves ut i Norge og Gran Canaria

Sintef skal videreutvikle en metodikk som innebærer en måte å bryte ned arbeidsoperasjonene på i et autonomt system. Alle involverte skal ha en felles forståelse av operasjonene som skal utføres - både i design- og operasjonsfasen. Dette gjør det enklere for de involverte å designe riktig oppførsel til systemet.

–Tanken er at økt autonomi og samhandling mellom ulike undervannsfarkoster vil gi nye bruksområder og lavere kostnader, forteller Gorm Johansen ved Sintef IKT.

Fem ulike scenarier, deriblant inspeksjon av undervannstrukturer og overvåking av utslipp, skal demonstreres i henholdsvis Norge, Romania og på Gran Canaria.

Den norske demonstratoren skal få programvare og utstyr fra mange ulike SWARMs-partnere til å spille sammen. Demonstratoren skal testes utenfor Høvringen renseanlegg i Trondheim. Forsøkene er planlagt til tidlig vår 2018.

Powered by Labrador CMS