Overvåker rasområder med satellitt

Norut IT og Norges geologiske undersøkelse (NGU) prøver ny overvåkingsteknikk med satellitt for å følge utviklingen i de rasutsatte områdene Åknes og Tafjord i Møre og Romsdal.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Ustabil fjellhammer i Tafjord. Blokka er omtrent 40 meter bred og 100-200 meter høy."

I områdene Åknes i Stranda kommune og Tafjord i Norddal kommune er store fjellpartier ustabile. En stor fare ved et fjellskred i disse områdene er flodbølger som kan gjøre store skader.

Ved Tafjord omkom 41 mennesker etter et stort fjellskred og etterfølgende flodbølge i 1934. For å unngå slike katastofer trenger vi kontinuerlig overvåking av rasutsatte områder.

Erfaring fra fjellskred i Italia og Sveits viser at det før selve skredet utløses ofte kan måles en økt bevegelse i fjellet. NGU har foreløpig utpekt 25 fjordområder i Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som utsatt for flodbølger.

Måler med stor nøyaktighet

På grunn av faren for liv og helse er det derfor svært viktig å få på plass kartlegging og overvåking av rasutsatte områder i Norge.

Ved å bruke satellittbasert radar-interferometri (InSAR), kan man relativt billig kartlegge og overvåke utsatte områder med svært høy nøyaktighet.

Norut IT er sammen med NGU igang med å utprøve InSAR for å kartlegge og overvåke rasutsatte områder i Norge.

Målsettingen med forskningsprosjektet er å teste om satellitt kan bli et viktig tilleggsbidrag til tradisjonelle målemetoder slik som GPS og landmålinger.

InSAR-teknikken går ut på å sammenlikne to eller flere radarbilder, tatt fra satellitt i bane 800 km unna jorden.

Den europeiske satellitten Envisat har en bane som repeteres hver 35. dag, noe som gir unike muligheter til å overvåke jordens overflate.

Dersom et punkt på bakken har forflyttet seg mellom avbildningene så kan dette måles med svært høy nøyaktighet.

Overvåkning i ekstrem natur

En stor fordel med å bruke satellitt InSAR-teknikken er at man kan fjernovervåke områder som med andre teknikker vil være vanskelig tilgjengelig store deler av året.

"Radarreflektor utplassert i fjellsida ved Åknes."

Store utfordringer med å bruke InSAR-teknikken i Norge er imidlertid ekstrem topografi med bratte fjellsider og lang vintersesong.

Åknes og Tafjord i Møre og Romsdal er et av testområdene som er valgt ut for å prøve InSAR-teknikken. I dette området har Norut IT og NGU utplassert seks radarreflektorer som vil bli brukt som referansepunkter for InSAR-teknikken.

Utplasseringen av reflektorene er finansiert av Åknes/Tafjord prosjektet ledet av Stranda kommune med finansiering fra Statens Naturskadefond.

Lars Harald Blikra ved NGU leder faggruppen som arbeider med kartlegging og overvåking i Åknes/Tafjord-prosjektet. Bruk av satellitt-InSAR er bare en av mange målemetoder som blir vurdert og utprøvd i prosjektet.

Se også:

Aftenposten: Gigantras truer vestlandsbygder

Norut IT: Bedre forståelse av jordskjelv

Powered by Labrador CMS