Festivaler er livsutfoldelse

Festivalkvalitet er de gode øyeblikk – skapt av aktive festivaldeltagelse, sosialt velvære og gode rom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Under Steinkjerfestivalen 2008 ble Steinkjer kirke brukt som rom for festivalopplevelser. (Foto: Morten Stene)

På festivaler skeier vi ut - fra hverdagen. Festivaler gir rammer for livsutfoldelse, både for å møte folk og få unike opplevelser, viser en studie av festivaler som sosiokulturelle fenomener.

- Festivaler handler om «nået» eller øyeblikket, som bryter med hverdagslivets jevne strøm, sier festivalforsker Gjermund Wollan ved Trøndelag Forskning og Utvikling.

- Involvering, sosiale rom og gode rammer er suksesskriterier for den gode festivalopplevelsen

- Å lage festivaler er å legge til rette for livsutfoldelse. Festivalopplevelsen er knyttet til menneskets behov for å være i verden, både historisk og kroppslig, sier Wollan.

Performance

Festivaler kan forstås som iscenesatt aktivitet. Det å være på festival er en form for utøvd aktivitet – performance.

Den gode festivalopplevelsen skapes gjerne som øyeblikk, skapt av samspillet mellom festivaltemaet, mennesker og sted.

- Et viktig poeng er at vi selv er aktive i denne opplevelsen, sier Wollan.

Dette kan dreie seg om alt fra leik til ritualer.

Vi blir like

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Opplevelser, og spesielt autentiske opplevelser, forener mennesker på tvers av sosiale skillelinjer.

- I den grenseoverskridende opplevelsen – det unike, spesielle, autentiske – oppstår en umiddelbar oppfating av sosial likhet, som bidrar til fellesskapsfølelse, sier Wollan.

Sted er rammen

Stedet blir en innramming av hendelsen, og kan ha avgjørende betydning for opplevelsen. Festivaler tar stadig vekk i bruk steder på nye og allsidige måter.

- På Canal street jazz og bluesfestivalen i Arendal ble blant annet en gravlund brukt som konsertsted for et jazzrekviem, forteller Wollan.

Tilsvarende ble industriområdet Eydhavn rigget for storkonsert. Opplevelsene rundt dette var forskjellige, fra det perfekte til at det ikke fungerte.

Sandslott

Gjermund Wollan. (Foto: Morten Stene)

- Stedet i festivalsammenheng er skjørt som sandslott og må bygges hver gang tidevannet har visket det ut, sier Wollan.

Ingen kan garantere eller planlegge unike opplevelser, kun legge til rette og håpe at noe skjer.

- Når musikkteateret Eplene i messehagen, om gruvesamfunnet i Malm, spilles ute foran det gamle gruvetårnet, utgjør det en forskjell når det gjelder opplevelse.

- Tilsvarende blir Spelet om Heilag Olav, som framføres på det spesialbygde naturamfiet på Stiklestad, unikt gjennom sin stedstilknytning, sier Wollan.

Kilde:

Wollan, G. (2009). Festivaler og turisme som perfoming places. En sosio-kulturell analyse. Rapport 2009:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Powered by Labrador CMS