Radioaktive Vestlands-kart

Nye urankart viser hvor naturlig radioaktiv kysten av Vestlandet egentlig er, og i hvilke områder det kan være mye radon i hus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Her er den nordligste delen av urankartet, som viser hvor radioaktiv kysten av Vestlandet er. Gule og røde felter viser høye verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. (Illustrasjon: NGU)

I tillegg viser datasettene hvor det kan bli mulig å hente ut dyp grunnvarme.

Geofysiske flymålinger langs hele vestlandskysten i fjor sommer har skaffet til veie en rekke data.

Først og fremst er undersøkelsene gjort for å forstå dannelsen av sedimentbassenger og for å fravriste undergrunnen flere hemmeligheter om olje og gass.

Jordens varmekraftverk

– Men datasettet inkluderer også målinger av naturlig radioaktiv stråling fra uran i berggrunnen, fastslår lagleder og geofysiker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– Når grunnstoffet uran brytes ned i naturens eget varmekraftverk i jordskorpa, dannes den usynlige og radioaktive gassen radon, som gir økt risiko for lungekreft. I tillegg utvikles det varme, som kan hentes opp og brukes i fjernvarmeanlegg, forteller han.

Det er NGU som har hatt ansvaret for flymålingene, som er finansiert av ti oljeselskaper, blant annet Statoil, og kraftselskapet BKK, Oljedirektoratet og NGU selv.

Forhøyede uranverdier

Her er den sørligste delen av urankartet, som viser hvor radioaktiv kysten av Vestlandet er. Gule og røde felter viser høye verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. (Illustrasjon: NGU)

Kartene for Hordaland viser at deler av Bergen fra Fyllingsdalen og videre sørvestover mot østsiden av Sotra har høye uranverdier i undergrunnen.

Her ligger den såkalte Løvstakk-granitten, en bergart som også fra tidligere undersøkelser er kjent for å inneholde uran.

– Vi har også funnet høye uranverdier mellom Os og Bergen, og i andre mindre områder langs kysten, forteller overingeniør Torleif Lauritsen, som har produsert kartene ved NGU.

– I Rogaland finner vi de samme trekkene ved Hommersåk nordøst for Sandnes og i en rekke mindre områder øst for Haugesund. I Vest-Agder er det avdekket høye uranverdier vest for Flekkefjord, sier han.

Lauritsen understreker at det ikke er mulig å sette likhetstrekk mellom uran i berggrunnen og radon i hus. For eksempel kan visse typer løsmasser være årsaken til radonproblemer i hus, også i områder med påviste lave uranverdier.

– Men uran er en viktig del i vurderingen av radonfare. Sammenstilt med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, er det mulig å sammenstille aktsomhetskart for radon, sier han.

Bakgrunn:

Statens strålevern anbefaler alle boligeiere å gjennomføre radonmålinger. Alle boliger bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Det er rimelig å få gjennomført radonmålinger, og det er ofte også enkelt å gjennomføre tiltak slik at nivået av radongass synker under grenseverdiene. Mer om måling og tiltak finner du hos Statens strålevern.

Powered by Labrador CMS