Nytt mål for global økonomi

Et nytt mål for svingninger i verdensøkonomien kan gi en god pekepinn på hvordan nasjonale finansmarkeder vil utvikle seg.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bonus fra Norges Bank

Professor Richard Priestley er tildelt publikasjonsbonus fra Norges Banks finansinitiativ (The Norwegian Finance Initiative) for denne artikkelen. Publikasjonsbonus tildeles for finansforskning av høy internasjonal kvalitet og betydning.

Det er få land i verden som er upåvirket av det som skjer i resten av verden. Det gjelder også innenfor økonomi.

Vi har sett hvordan den internasjonale finanskrisen har skapt ringvirkninger i land etter land.

Internasjonale svingninger i økonomien, konjunkturer, setter sitt preg på markedene i de enkelte landene.

Økt internasjonalisering har også gjort nasjonale markeder mer avhengig av hverandre. Lokale virksomheter er utsatt for globale økonomiske krefter.

Nytt mål på økonomi

Professor Richard Priestley ved Handelshøyskolen BI har sammen med professor Ilan Cooper introdusert et nytt mål for svingningene i verdensøkonomien. Formålet er å lage prognoser for utviklingen i nasjonale finansielle markeder.

Forholdet mellom kapital og BNP er egnet til å forutsi forventet avkastning. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Spesielt er de opptatt av å kunne forutsi hva investorer får betalt for å ta risiko ved å investere i aksjer og andre finansielle produkter.

Forskerne kommer frem til den nye makrovariabelen ved å beregne forholdet mellom bedriftenes kapitalbeholdning og verdens bruttonasjonalprodukt (BNP).

Når dette forholdstallet har en høy verdi er det et uttrykk for at det går dårlig med verdensøkonomien. Dette er et varsel om at investorer vil kompenseres med høyere avkastning for å kompensere for å ta høyere risiko.

Motsatt vil en lav verdi indikere en kommende økonomisk ekspansjon. Det tilsier en lavere forventet avkastning som følge av at det er mindre risikabelt å investere i finansmarkedene.

Data fra 40 år

Priestley og Cooper tester om det nye måltallet kan brukes til å forutsi forventet avkastning på aksjer. Forskerne tar for seg en tidsperiode på 40 år, fra første kvartal i 1970 til og med siste kvartal av 2010.

Professor Richard Priestley har funnet frem til et nytt mål som kan brukes i jakten på fortjeneste i aksjemarkedene.

De velger seg ut land som har tilfredsstillende data for hele tidsperioden, og blinker ut USA, Sveits, Storbritannia, Japan, Italia, Frankrike og Canada som forskningslaboratorium.

Resultatene av studien presenteres i tidsskriftet Review of Finance

God prognose

Studien viser at forholdstallet mellom kapital og BNP er egnet til å forutsi forventet avkastning i aksjemarkedene. Måltallet viser seg robust over den tidsperioden studien omfatter, og har også forklaringskraft på tvers av ulike sektorer i økonomien.

– Studien indikerer at investorer ville hatt en fordel av å velge en handlestrategi som bruker forholdet mellom kapital og BNP som prognose på forventet avkastninger, fremholder Priestley.

Ifølge BI-professoren er forholdet mellom kapital og BNP bedre egnet enn historiske finansdata for å si noe om utviklingen på andre områder enn vi har data for.

Forskerne viser at det samme måltallet kan brukes som prognose for avkastningen på obligasjoner og andre finansielle eiendeler.

Referanse:

Cooper, Ilan og Richard Priestley (2012): The World Business Cycle and Expected Returns. Review of Finance, First published online: May 16, 2012, doi: 10.1093/rof/rfs014.

Powered by Labrador CMS