Kvinner angrer oftere enn menn etter sex. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Derfor har du negative følelser etter sex

Har du hatt sex og deretter angret eller følt deg avvist? Du er ikke alene, og det er neppe noe galt med deg heller.

Foreldreinvestering

Til sist handler det om evnen vår til å spre genene videre. Det gjør vi hovedsakelig ved å få barn som igjen er i stand til å spre sine egne gener, men også andre faktorer spiller inn.

Kvinner og menn har helt ulike strategier fra naturens side. Investeringen i hvert enkelt barn kan være mye høyere for kvinner.

Kvinner kan som regel bare få noen få barn gjennom et liv. Dette betyr at kvaliteten på hvert enkelt barn må være høy, slik at de kan spre genene videre til neste generasjon igjen. Ideelt sett får kvinnen en stabil og ressursrik forbundsfelle som hjelper til med å fostre opp disse få barna og gjør dem attraktive for potensielle partnere.

Menn kan i teorien få svært mange barn. Investeringen i hvert enkelt barn kan i teorien være minimal. Men det du taper i kvalitet, tar du igjen i kvantitet. Mange barn kan spre sine gener videre til neste generasjon, og da tåler en mann det om noen av barna hans mislykkes.

Forskningen baserer seg på teorier om foreldreinvestering av Robert Triver.

Sex kan være morsomt, befriende, forløsende og aldeles deilig. Men ikke alltid. Noen ganger er det noe som mangler etter sex. Noen ganger tenker vi at dette skulle vært ugjort eller annerledes.

Kvinner ønsker seg et tettere forhold etter sex. Samtidig er det mer vanlig at menn ønsker å komme seg vekk, slår ny forskning fast.

Kjønnene angrer også i ulik grad og på ulike sider ved den seksuelle opplevelsen.

– Kvinner angrer oftere enn menn etter sex, sier mastergradsstudent Heitor Barcellos Ferreira Fernandes fra Universidade Federal do Rio Grande do Sul i Brasil, som kom på ideen til en ny undersøkelse som tar for seg negative følelser etter sex.

– Det er ikke noe nytt i at noen får negative følelser seg etter sex. Men hvorfor? Hvordan kan noe som i utgangspunktet er godt gi så negative følelser? spør professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Psykologisk institutt ved NTNU.

Kortversjonen er at selv om både kvinner og menn er interessert i sex for sexens skyld, ser de også etter ulike ting i et seksuelt forhold. Det er helt naturlig.

Negative følelser er ikke unaturlig

Det handler ofte om one night stands.

– En del av de som svarte på undersøkelsen var i langvarige forhold, men de fleste rapporterte disse negative følelsene etter kortsiktige forhold, sier Fernandes.

Sex kan være en gjensidig kilde til alt fra glede til frustrasjon. Men sex er også en av naturens måter spesielt kvinner prøver ut potensielle langtidspartnere. For menn er det evolusjonært sett kanskje først og fremst en mulighet for paring.

– Noen psykiatere vil sykeliggjøre negative følelser etter sex, sier professor Kennair.

Men det vil ikke disse forskerne være med på. Tvert imot kan negative følelser etter sex være den helt rette responsen.

Evolusjonen har gjort oss sånn. Negative følelser etter sex betyr altså ikke at det er noe galt med deg.

Tre kategorier negative følelser

Forskere fra Brasil, Norge og Nord-Amerika gikk sammen for å undersøke saken.

Maksimalalderen for deltakerne som var norske, brasilianske og nordamerikanere, ble satt til 30 år. Seksualvaner endrer seg hos folk flest omtrent da. Mange går i faste forhold, og en del kvinner får det travelt med å reprodusere seg.

– Vi antok at de var to eller tre hovedtyper av negative følelser etter sex, sier Kennair.

  • Mangel på nærhet: Du ønsker deg en sterkere tilknytning etter sex, og føler deg avvist eller vil ha mer nærhet enn du får.
  • Mangel på avstand: Du ønsker å komme deg unna etterpå og opplever seksualpartneren som klengete.
  • Frykt for eget rykte: Du angrer fordi du tenker på ryktet ditt.

Både menn og kvinner tenker på ryktet sitt. Et dårlig rykte kan gjøre deg mindre attraktiv for andre partnere som kanskje ville passet deg bedre på lang sikt enn den du nettopp delte seng eller restauranttoalett med.

De store forskjellene mellom kjønnene finner du blant dem som vil vekk og dem som vil at den andre skal bli.

Menn vil vekk

– Selve seksualakten kan knytte sterkere bånd mellom partene om de rette hormonene utløses. Men for partneren som tjener mest på å gå videre til andre potensielle korttidspartnere, utløses en følelse av avstand, sier Kennair.

I et forhold mellom to personer av ulikt kjønn søker kvinner og menn flest altså helt forskjellige ting. Partneren som tjener mest på å oppsøke nye korttidsforhold, er som regel en mann.

Kvinner ønsker seg oftere et tettere forhold etter sex. Samtidig er det mer vanlig at menn ønsker å komme seg vekk. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Menn flest vil ha flere seksualpartnere enn kvinner flest gjør fordi de har fordel av seksuell variasjon. Tidligere norsk og internasjonal forskning viser at menn også generelt er mer åpne for one night stands enn kvinner er.

Her blir sex en måte der vi, bevisst eller ubevisst, tester ut en potensiell partner vi senere kan få barn med. Selv om et seksuelt forhold ikke resulterer i et barn, ligger biologien uansett i bunnen for vår seksuelle psykologi.

En mann har historisk og evolusjonært sett investert mindre i hvert enkelt avkom enn kvinner gjør og søker i større grad kvantitet framfor kvalitet.

Dermed ventet forskerne å finne flere menn som ønsket større avstand etter en flyktig, seksuell opplevelse. Det fant de også.

– Menn i alle områdene ønsker i snitt i større grad å komme seg vekk fremfor å knytte seg etter sex, fastslår Kennair.

Forskerne fant for øvrig også at mannen i større grad synes synd på seksualpartneren etterpå.

Kvinner vil at mannen skal bli

Kvinner vil biologisk sett ha trygghet, en mann som kan hjelpe henne til å fostre opp barna. Nei, det trenger ikke være bevisst.

– Kvinner tjener på kvalitet fremfor kvantitet. De ønsker i større grad at mannen skal bli. Det gjelder selvsagt ikke for alle, slår Kennair fast.

Dermed ventet forskerne å finne at kvinner i større grad ønsker seg mer nærhet etter sex enn det menn gjør, og at de i større grad kan føle seg avvist etter et kortvarig forhold. Det fant de også.

Det er vanligere at kvinner i større grad føler seg avvist etter en one night stand som ikke ble til noe mer. De vil i større grad at seksualpartneren skal bli til frokost og gjerne flere frokoster også.

Dette samsvarer med tidligere forskning fra evolusjonspsykologene Anne Campbell i Durham og Martie Haselton i Los Angeles som viser at kvinner generelt føler seg mer knyttet til en mann dagen etter sex. Menn føler seg generelt mindre knyttet til kvinnen etter sex enn før. Han kan også i større grad se henne som mindre attraktiv straks den seksuelle akten er over.

Norske kvinner minst påvirket

Et unntak er norske kvinner. De skiller seg ut fra kvinner i Nord-Amerika og Brasil ved å få færre og svakere følelser om å knytte seg til partner etter kortvarige seksuelle forhold. Antakelig er det en kulturell tilpasning.

– Vi kan spekulere i om dette skyldes en større grad av seksuell likestilling og seksuell frigjøring i Norge. Sex for sexens skyld er mer akseptert her, teoretiserer Kennair, men her trengs mer forskning.

Men selv om dette kan være en effekt av en mer likestilt kultur, finnes det fremdeles kjønnsforskjeller også i Norge. Norske menn ønsker uansett i langt mindre grad enn norske kvinner å knytte seg til partner etter sex.

Ligger i bakgrunnen

Før noen begynner å peke på det åpenbare: Forskjellen mellom hva de fleste kvinner og menn ønsker seg i et forhold er ikke noe som folk flest går rundt og tenker på, og i hvert fall ikke når de er ute en kveld og søker lykken og en potensiell seksualpartner på dansegulvet eller i skyggefulle kroker på puben.

Men det ligger i bakgrunnen likevel, uavhengig av seksuell liberalisering og tilgang på effektive prevensjonsmidler som reduserer risikoen for å få barn med en uønsket partner.

– Evolusjonen virker ikke så raskt. Du endrer ikke de nevrale nettverkene bak det vi er predisponert for å føle, sier Fernandes.

Evolusjonen har ikke rukket å reagere på nye prevensjonsmidler. Det at folk føler noe bestemt etter et samleie, betyr så klart slett ikke at de kjenner til de evolusjonære forholdene som ligger til grunn for dem.

De grunnleggende forholdene endrer seg ikke i løpet av noen få generasjoner. I flere hundre tusen år før oss har kvinners og menns ulike strategier gitt en evolusjonær fordel.

Folk som oppførte seg slik, ble i snitt flinkere til å spre genene sine videre. Forfedrene dine gjorde det rett. Du også.

Referanse:

Fernandes, Kennair mfl: Are Negative Postcoital Emotions a Product of Evolutionary Adaptation? Multinational Relationships With Sexual Strategies, Reputation, and Mate Quality. Evolutionary Behavioral Sciences, mai 2015, doi: 10.1037/ebs0000050. Sammendrag

Powered by Labrador CMS