Droner klare til askemåling

Droner med luftpartikkelmåler ombord kan gi mer presise askemålinger. – Vi kan ha en askepartikkelmåler i lufta om rundt to uker, sier Norut-forsker Rune Storvold.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ubemannet småfly som nylig har lettet fra Andøya Rakettskytefelt. (Foto: Kjell-Sture Johansen, Norut)

Forskeren venter på nye partikkelmålere som er på vei nordover. De ubemannede småflyene står klare til take-off på kort varsel.

- Norut sammen med Andøya Rakettskytefelt har både infrastrukturen, kompetansen og sensorene klar til å måle egenskapene til askeskyer, forteller Storvold.

Stor rekkevidde

De ubemannede småflyene som er utviklet ved Norut Tromsø opereres i dag av flyselskapet Aranica. Flyene står klare på rakettskytefeltet på Andøya og kan gjøre testmålinger tidlig i mai.

Dagens fly har en rekkevidde på 500 kilometer. Nye fly er under utvikling, og i løpet av 2010 vil flyenes rekkevidde utvides til 2000 kilometer. Dette tilsvarer strekningen Tromsø – Oslo – Tromsø.

- Disse flyene kan fly opp til 10 000 fots høyde, men vi har også planer sammen med Robot Aviation for et fly som kan komme opp i 40 000 fot. Det vil dekke hele den normale høyden for kommersiell flytrafikk.

En slik flytype vil kunne være klar til flygning med partikkelmåler om rundt 12 måneder, sier seniorforsker Storvold.

Måler askeskyenes egenskaper

De direkte målingene vil kunne hjelpe dagens modeller med kunnskaper om askepartiklenes tetthet, størrelse, sammensetning, horisontal og vertikal distribusjon og levetid i atmosfæren.

Denne kunnskapen kan gjøre at modellenes konsentrasjoner blir mer korrekte. Når usikkerhetsmarginene i modellene senkes, kan mindre områder blir avstengt og tiden for avstengning blir kortere.

Dagens modeller er svært gode for å beregne utbredelsen av asken, men har veldig usikker informasjon om askens egenskaper. Kvaliteten på data en får ut av modellen avhenger naturlig nok av kvaliteten på data en legger inn i modellen. Dette tvinger myndighetene til å legge inn store sikkerhetsmarginer.

Mer nøyaktige kunnskaper om askepartiklene vil føre til store økonomiske besparelser ved regulær lufttrafikk. Og ikke minst kan det redde liv ved å gjøre luftambulanse og redningstjeneste mer operativ.

- Her kan det ligge store samfunnsmessige gevinster, fastslår konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut.

Snille droner

Norut har jobbet med utvikling av droner og måleinstrumenter siden 2005. Mange forbinder droner med krigshandlinger. Her snakker vi om ”snille droner”, som brukes til miljøovervåkning og sivil beredskap og sikkerhet.

Dronene kan for eksempel brukes til å kartlegge oljeutslipp, søk og redningsarbeid over havområder, måling av isbre og havis og målinger i atmosfæren.

Norut deltar i en forskningsgruppe som allerede bruker dronene til å måle effekten av sot i atmosfæren. Forskningsgruppen utvikler for tiden en rekke instrumenter til dronene, fra sotpartikkelmålere til avbildende radar. Disse prosjektene finansieres i hovedsak av Norges forskningsråd.

Og dronene blir ikke askefast. Dronene kan fly når ingen andre bør fly; de fjernstyres, tåler litt askestøv og mye turbulens, og har en gjerrig liten bensinmotor.

Lenker:

Seniorforsker Rune Storvold, Norut Tromsø

Konsernsjef Ivan C. Burkow, Norut

 

Powered by Labrador CMS