Vinter er "hot" i nord

Forskere ved Norut Samfunnsforskning viser at man kan bygge ut en lønnsom vinterturisme i nord, hvis man satser på de riktige produktene i områder med bredt servicetilbud og lett tilgjengelighet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er flere hovedtrekk som er viktige i forhold til å satse på vinterturisme. For det første må områdene være lett tilgjengelig for turister med hensyn til reisetid. For det andre må et område kunne tilbys et visst mangfold av aktiviteter.

Dessuten er det viktig at et område kan tilby god kvalitet på både overnatting og bespisning.

For satsinger som krever store investeringer, som alpinanlegg, er det også avgjørende at det finnes et stort regionalt marked. I tillegg er det viktig at reiselivsaktører legger til rette for aktiviteter som er unike for landsdelen - slik som nordlys, samisk kultur og kombinasjonen av fjell og hav.

Reisetid er viktig

Med en utvikling i retning av kortere ferieturer er reisetid en viktig faktor i reiselivssammenheng. Flytrafikken, og spesielt tilgjengeligheten for charterflyvninger, er avgjørende for at et område skal lykkes i satsingen på vinterturisme. Når det gjelder reisetid med fly går det ofte en grense på tre timer for turister. Reisetid over dette regnes som negativt.

Det er ventet at flytrafikken vil fordobles de neste 20 årene, uten at prisen øker i særlig grad. Den økende trafikken blir dermed et veldig viktig moment i forhold til satsingen på vinterturisme i nord.

Størst potensial for Tromsø-området og Indre Troms

Forskerne i prosjektet har konkludert med at det er Tromsø og Indre Troms som har de beste forutsetningene for å lykkes med satsinger på vinterturisme, ettersom reisetid og et bredt aktivitets- og servicetilbud er veldig viktig i denne sammenhengen. Begge områdene kan skilte med flyplasser som ligger nært aktivitetstilbudene, og i tillegg har både Tromsø og Indre Troms et stort regionalt marked.

Dersom prognosene for fremtidige klimaendringer slår til, vil Nord-Norge oppleve stigende temperatur og mer nedbør. Det spås også at en større del av nedbøren vil komme som regn i kyststrøk og som snø i indre strøk. Derfor vil Indre Troms ligge godt an når det gjelder investeringer i alpinanlegg. Tromsø, på den andre siden, kommer godt ut i forhold til aktivitetsmangfold og et lokalt næringstilbud til fremtidens vinterturister.

Prosjektet blir gjennomført på oppdrag fra Innovasjon Norge Troms, Statsskog Troms og Sparebank1 Nord-Norge. Den endelige rapporten fra prosjektet vil være ferdig i slutten av mai 2006.

Powered by Labrador CMS