Et forvarsel om liv i rommet?

Astronomer har oppdaget mulige forløpere til liv i et solsystem som er i ferd med å dannes. Gasskyen rundt stjernen HR4796A inneholder nemlig tholiner, stoffer som en gang kan ha vært opphavet til livet på vår egen planet..

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Forløpere for biomolekyler har blitt oppdaget i gass- og støvskyen som omgir stjernen HR4796A. Dette er et solsystem som er i ferd med å dannes. De enkle organiske molekylene som har blitt funnet er tholiner. Solskiven har blitt fjernet fra bildet for å vise tholinene i skyen."


 

Enkle organiske molekyler, såkalte tholiner, har blitt funnet i gasskyen rundt stjernen HR4796A.

Tholiner er opphav til komplekse organiske molekyler, som for eksempel proteiner. Dermed kan de være forløpere til molekyler som kjennetegner liv, mener forskerne.

Planeter under dannelse

Stjernen HR4796A er omgitt av en roterende sky av gass og støv. Her holder planeter på å dannes.

Astronomene undersøkte skyen ved hjelp Hubble-teleskopets Nær-Infrarødt Multiobjekt Spektrometer. De oppdaget at ved spredt synlig og infrarødt lys, så skyen rundt den fjerne stjernen rød ut.

Den mest nærliggende forklaringen på rødfargen er at det finnes tholiner i gasskyen. Andre forklaringer, som at fargen skyldes jernoksid, passer ikke med det observerte lysspekteret.

Tholiner

- Tholiner er organiske forbindelser som består av lange kjeder av hydrokarbonmolekyler, sier Hans E. F. Amundsen fra Earth and Exploration Services i Oslo.

Amundsen er geolog. Hver sommer leder han AMASE-ekspedisjonen på Svalbard. Disse ekspedisjonene har som mål å teste utstyr som skal til Mars for å lete etter liv. Amundsen er også en av Norges fremste eksperter på astrobiologi.

- Tholiner kan dannes av kjemiske reaksjoner som tar utgangspunkt i enkle forbindelser som for eksempel metan, forteller Amundsen.

- Tholiner kan reagere med vann og danne enkle aminosyrer.

Aminosyrer er byggesteiner for liv. De er opphav til komplekse organiske molekyler, som for eksempel proteiner.

Også på Titan

- Tholiner forekommer blant annet på Saturns måne Titan, sier Amundsen.

"Titan, Saturns største måne. Titan har en atmosfære av nitrogen, med spor av blant annet metan. Overflaten har flytende væske i form av hydrokarboner. Titan ble undersøkt av ESAs sonde Huygens i 2005."


 

- Her er det så mye at det gir atmosfæren et rødlig skjær. Tholiner har også blitt funnet i ulike kometer.

På Titan har tholinene blitt dannet ved at metan har reagert med karbon og hydrogen. I Saturn-månens atmosfære reagerer de organiske molekylene med lys fra solen og danner mer komplekse forbindelser.

Det er uvisst hvordan tholinene rundt HR4796A har blitt dannet.

De organiske molekylene brytes ned når oksygen er til stede. Derfor forekommer tholiner ikke naturlig på jorden. Forskerne tror likevel at jorden hadde tholiner tidlig i sin historie.

Kanskje var de forløperne for de organiske molekylene som senere ble til liv.

Fjern stjerne

Stjernen HR4796A ligger i stjernebildet Kentauren, 220 lysår borte fra jorden.

Alderen på stjernen er rundt 8 millioner år. HR4796A har omtrent dobbelt så mye masse som solen, er rundt to ganger så varm og 20 ganger så lyssterk.

"Romteleskopet Hubble er et samarbeidsprosjekt mellom NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA. Hubble har vært aktiv siden 1990. Nå har teleskopet blitt brukt til å oppdage organiske molekyler rundt en fjern stjerne."

Forskerne tror at tholiner som dannes i gasskyen rundt HR4796A, kan ende opp på planetene som holder på å bli til. Kanskje kan de transporteres dit i asteroider.

Noen forskere mener at de organiske molekylene som var forløperne for livet på jorden kom til planeten i asteroider.

Andre forløpere for biomolekyler

Andre forløpere for biomolekyler har blitt observert enda lenger ute i universet.

Astronomer ved Arecibo-observatoriet i Puerto Rico har oppdaget de organiske forbindelsene metanimin og hydrogencyanid langt borte fra jorden.

De ble funnet i galaksen Arp 220, som ligger 250 millioner lysår unna.

Metanimin og hydrogencyanid trenger bare vann for å gå sammen til glysin, den enkleste av aminosyrene. Området som de organiske forbindelsene ble oppdaget i, syder av stjerner som holder på å bli til.

- Dette er enda et eksempel på at de organiske forbindelsene som kan være byggesteiner for liv dannes over alt i universet, avslutter Amundsen.

Powered by Labrador CMS