Positivt for gamle husdyrraser

Siden 1990 har antall bønder som bruker bevaringsverdige husdyrraser økt jevnt og trutt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Av vestlandsk raukolle finnes i dag 280 avlskyr og i 2009 ble det født 80 kalver av denne rasen i Norge. (Foto: Anna Rehnberg)

Oppland er fylket som har flest besetninger med bevaringsverdige husdyrraser, etterfulgt av Sogn og Fjordane og Hordaland.

Det er arbeidet med ny versjon av Kuregisteret som har gitt oppdatert statistikk over antall dyr, besetninger og gårdsbruk med fem av de seks bevaringsverdige storferasene i Norge.

Kuregisteret vil i første omgang omfatte rasene telemarkfe, dølafe, vestlandsk raudkolle, østlandsk raudkolle og vestlandsk fjordfe. Sidet trønderfe og nordlandsfe er foreløpig ikke oppdatert i Kuregisteret.

Vestlandsk fjordfe på topp

I 2009 er vestlandsk fjordfe (VFF) og telemarkfe (TF) som har de største populasjonene, med henholdsvis 1030 avlskyr fordelt på 167 produsenter for VFF og 813 avlskyr i 158 besetninger av TF.

Det er også disse to rasene som har hatt den mest positive utviklingen siden Kuregisteret ble opprettet i 1990. Da var det bare registrert i overkant av 100 avlskyr av telemarkfe og i overkant av 50 VFF.

– Noe av økningen skyldes nok bedre rutiner for registrering, men det er liten tvil om at disse to rasene har mer livskraftige populasjoner i dag enn for 20 år siden, sier Anna Rehnberg, som er ansvarlig for nytt Kuregister ved Norsk genressurssenter.

Flest produsenter i Oppland

Det er Oppland som har flest produsenter med dyr av bevaringsverdige storferaser. Dyr av gamle husdyrraser finnes på 89 gårder i Oppland, på 59 gårder i Sogn og Fjordane og på 55 gårder i Hordaland.

På de neste plassene finner vi Hedmark med 38 gårdsbruk, Møre og Romsdal med 37 og Telemark med 32 produsenter.

Det er få registerte produsenter fra Trøndelagsfylkene og nordover, noe som nok skyldes at rasen sidet trønderfe og nordlandsfe (STN) foreløpig ikke er oppdatert i Kuregisteret. Det finnes i dag ca 900 avlsdyr av STN.

Positivt for alle rasene

For de tre minst utbredte storferasene har utviklingen også vært tilsvarende positiv fra 1990 til 2010.

Vestlandsk raudkolle har i dag en populasjon på 280 avlskyr fordelt på 80 besetninger, dølafe har 237 avlskyr i 75 besetninger mens østlandsk raudkolle er minst med 190 kyr i tilsammen 43 besetninger.

Kalver som fødes av disse rasene blir også registrert i Kuregisteret. I 2009 ble det født 391 kalver av telemarkfe, som var den mest fruktbare rasen dette året. På bunnen i 2009 lå østlandsrødkolle med bare 48 fødte kalver.

Unikt redskap for avl og forvaltning

Arbeidet med det nye Kuregisteret er i avslutningsfasen, og Anna Rehnberg forteller at oppdaterte data fra Kuregistereret vil bli tilgjengelig på Genressurssenterets nettsider, til nytte for produsenter, avlsorganisasjoner og offentlig forvaltning.

– For genressursforvaltningen er Kuregisteret et unikt redskap for å følge med på bestandsutvikling, og det nye registeret vil ytterligere bidra til bærekraftig avl av truede husdyrraser, sier Rehnberg.

Lenke:

Kuregisteret

Powered by Labrador CMS