Miljø og dyreliv taper mot PCB på Svalbard

Nå er det dokumentert at PCB-nivåene i miljøet på Svalbard skader flere dyrearter. Det helse- og miljøfarlige stoffet finnes overalt, viser en ny rapport.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Longyearbyen ved Adventfjorden på Svalbard. Mye av bygningsmassen malt med PCB-holdig maling. I dag er dette en kilde til spredning av PCB. Både jorda og atmosfæren over Svalbard er forurenset av PCB. (Foto: NGU)

Bekymringsfullt, sier forsker Rolf-Tore Ottesen ved NGU.

Polyklorerte bifenyeler - som forkortes PCB - har vært forbudt i Norge siden 1980, men fortsatt finnes PCB i mennesker, dyr, sedimenter, luft, vann og jord over hele verden.

På Svalbard er mye av det PCB-holdige utstyret og materialet fjernet, men fortsatt står det igjen mye bygningsmasse som blant annet inneholder PCB-holdig maling.

Merkbart for dyr

Til tross for den jobben som er gjort, er tilstedeværelsen av PCB et miljøproblem på Svalbard. Både enkeltindivider og bestander av arter som isbjørn, polarrev og polarmåke har merkbare negative følger av belastningen fra PCB.

Dette viser en rapport om PCB på Svalbard som er utarbeidet av NGU og en rekke samarbeidende institusjoner.

- Uvitenskapelig sagt kan det illustreres på denne måten: Byggeavfall med PCB-verdier lik de vi finner i isbjørn og polarrev på Svalbard, kan ikke gjenbrukes uten videre, sier forsker Rolf Tore Ottesen ved NGU.

- Det er ingen som legger slike begrensninger på dyrene, men dette viser at PCB-innholdet er for høyt, og at det er svært helseskadelig, sier Ottesen, som har deltatt i arbeidet som har endt opp med rapporten PCB på Svalbard.

Samarbeid over flere år

PCB-prosjektet på Svalbard startet opp i 2008 etter tildeling av midler fra Miljøverndepartementet. 12 norske institusjoner har samarbeidet om å utarbeide en kunnskapsstatus for PCB på Svalbard. Den største tilførselen av PCB i svalbardmiljøet er langtransportert fra andre deler av verden.

- Men i dette prosjektet har vi avdekket og registrert betydelige lokale kilder av PCB. Etter at vi har gjennomført kartlegging og prøvetaking, er det gjennomført fjerning og sanering av PCB-holdig utstyr i alle eksisterende og forlatte bosettinger, sier Ottesen.

PCB i atmosfæren øker

PCB-konsentrasjonen i atmosfæren er fremdeles betydelig, viser kartleggingen som er gjort på Svalbard.

- Klimaendringene vil forsterke dette. PCB i atmosfæren målt ved målestasjonen på Zeppelinfjellet viser en økning de siste årene, forteller Ottesen. Men han legger videre til:

- Myndighetenes satsing de siste årene har gitt gode resultater og arbeidet har stor overføringsverdi til andre land. Problemstillinger knyttet til PCB må tas på alvor globalt.

Les mer:

Les rapporten PCB på Svalbard her

Powered by Labrador CMS