Alle samfunnsgrupper i Norge, inkludert uføretrygdede og alderspensjonister, får bedre helse og redusert dødelighet når det går nedoverbakke med norsk økonomi. (Foto: My Good Images, Shutterstock, NTB scanpix)

Du får bedre helse i dårlige tider

Mange frykter at flere blir uføre når arbeidsledigheten stiger. Men det motsatte skjer for befolkningen som helhet. 

Om forskningen

Doktorgradsarbeidet til Venke Furre Haaland er finansiert av prosjektet VAM gjennom prosjektet "Early Intervention and Social Mobility: Improving the Opportunities of Disadvantaged Children" ledet av Mari Rege, UiS.

Haaland har vært student ved Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger. Hun er nå postdoktor samme sted.

I denne forskningen er det brukt registerdata fra Dødsårsaksregisteret hos SSB. Dette er data som omfatter hele den norske befolkningen. Kjetil Telle, forsker hos SSB, har deltatt i arbeidet med studien.

Fenomenet er oppdaget av samfunnsforskere i mange land, uten at noen foreløpig har en sikker forklaring på det, nemlig at når befolkningen i et land opplever tøffere økonomiske tider, får de bedre helse og lever i gjennomsnitt lenger.

Påvist også i Norge

I en studie ved Universitetet i Stavanger er det samme nå påvist også i Norge. Studien er en del av doktorgradsarbeidet til samfunnsøkonomen Venke Furre Haaland.

Haaland og kollega Kjetil Telle fant at når arbeidsledigheten stiger med ett prosentpoeng, så reduseres dødeligheten i befolkningen med 0,5 prosent.

Studien er basert på data som omfatter hele befolkningen i Norge i årene 1977 til 2008.

Gagner også de svake

– Reduksjonen i Norge er omtrent lik den som er funnet i flere andre land, sier Haaland. Hun påpeker at selv om 0,5 prosent redusert dødelighet kan virke lite, så dreier det seg om en ganske betydelig dødelighetsreduksjon i befolkningen.

Venke Furre Haaland har tatt doktorgraden sin ved Universitetet i Stavanger. (Foto: UiS)

Hun fant også ut at dette kommer mindre ressurssterke grupper i samfunnet vårt nesten like mye til gode som det gagner de mer ressurssterke.

Også uføretrygdede og alderspensjonister får bedre helse og redusert dødelighet når det går nedoverbakke med norsk økonomi, viser studien hennes.

Dårlige tider = færre uføretrygdede

I tillegg har Haaland funnet ut at når arbeidsledigheten øker i Norge, så er det færre som blir uføretrygdet. Altså stikk motsatt av det mange forestiller seg.

Andre studier har vist at blant dem som er arbeidsledige, så øker sannsynligheten for å bli trygdet.

Men i den norske befolkningen som helhet, så reduseres antallet som blir uføretrygdet når flere i samfunnet blir arbeidsledige.

Færre bilulykker og vektnedgang

Mister du jobben og blir arbeidsledig, er det neppe sannsynlig at du lever særlig mye lenger. Arbeidsledighet fører ofte heller til dårligere helse.

– På makronivå ser vi likevel den positive utviklingen i dødelighet, når samfunnet rammes av nedgangstider, sier Haaland.

Ulike faktorer kan bidra til at nedgangstider skaper bedre helse og lengre levealder. En forklaring kan være at nedgangstider fører til færre hjerteinfarkt.

To andre forklaringer som er påvist i internasjonal forskning, er at færre dør i bilulykker og flere går ned i vekt.

Det er også flere som spiser sunnere og rører mer på seg når det blir nedgangstider, hevder noen internasjonale forskere. Men dette siste forskningsfunnet er ganske usikkert, ifølge Haaland.

Stresser mindre, lever sunnere

Oppsummert er det antakelig mulig å konkludere med at folk generelt blir flinkere til å ta vare på seg selv når det blir dårligere tider.

Enda en sannsynlig forklaring er at folk stresser mindre når samfunnet som helhet får mindre penger å rutte med.

Men for å slå fast noe om dette trengs det mer og bedre forskning.

– Samtidig vet vi at det har blitt funnet lignende resultater på andre områder, som peker i den samme retningen, sier Haaland.

Studier har for eksempel vist at dødeligheten øker rett etter at arbeidstagere har mottatt lønn. Det samme gjelder pensjonister. Flere dør rett etter at de har mottatt pensjonen.

Referanse:

Venke Furre Haaland, Kjetil Telle: «Pro-cyclical mortality across socioeconomic groups and health status», Journal of Health Economics, januar 2015. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS