Følger villreinens hverdagsliv i vær og vind

For første gang har forskere dokumentert villreinens bevegelser når den er uberørt av mennesker. Filmene viser det indre liv i flokken og hvordan reinen takler selv de tøffeste vinterstormer. 

Villrein

Utbredelse: Nordlige deler av Europa, Asia, Nord-Amerika, Svalbard og Grønland. I Norge har vi villrein (Rangifer tarandus tarandus) kun i de sørlige fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. I tillegg til villreinen på fastlandet har vi også Svalbardrein.


Villrein.

Kjennetegn: Gråbrun, strihåret pels, også mellom klauvene og på mulen. Begge kjønn har gevir. Svalbardrein har tettere pels, mer kompakt kroppsform og er mer kortbeint.

Størrelse: Kroppslengde inntil 220 cm, boghøyde inntil 125 cm. Totalvekt for en bukk kan være opp til 270 kg, slaktevekt 50-140 kg. Simla er betydelig mindre.

Levested og levealder: I Norge hovedsakelig på snaufjellet, men i noen villreinområder er også skogen en betydelig del av leveområdet. Villreinen har en levealder på inntil 18 år.

Levevis: I Norge dagdyr som lever i flokk. Reinen har et nomadisk levesett, dvs at den foretar større eller mindre vandringer mellom sommer- og vinterbeite.

Kilde: Villrein.no  

I Norge lever siste rest av den europeiske villreinstammen. Forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) studerer arten for å samle inn kunnskap og finne ut hvordan den lever i dag. Dette er kunnskap som er ment å komme folk og forvaltning til gode.

Forskerne har blant annet tatt i bruk GPS-halsbånd, og i de siste årene er halsbåndene også utstyrt med kameraer som tar bilder og video mens reinen vandrer rundt på fjellet. Dette har for første gang gitt forskerne mulighet til å studere villreinen når den er helt uforstyrret av mennesker. Bildene gir også alle som er interessert et innblikk i villreinen på nært hold.

Forskerne ønsker å finne ut hvordan reinen bruker fjellområdene og hvorfor, og spesielt hvordan vi mennesker påvirker arealbruken til reinen

Reinens hverdagsliv

– Opptakene gjør at vi har fått tilgang til dagliglivet til villreinen og har kunnet studere den på en helt annen måte enn før. Vi kan følge flokkene når kalver blir født og når vinterstormene raser og reinen er helt alene på fjellet. Dette viser hvor veltilpasset denne arten er til sitt miljø på fjellet, sier Olav Strand, forsker i NINA.

Data fra NINAs prosjekter brukes i arbeidet med å bevare villreinens leveområder. Merking av villrein med GPS-sender er en svært verdifull metode både for forskning og forvaltning. Metodene som brukes for radiomerking og innfangning av dyr er godkjent av Forsøksdyrutvalget.

Se flere filmer om villrein her:

GPS-merking av villrein

Merking av villrein med GPS-sendere er en verdifull metode for både forskning og forvaltning.
Data fra NINAs prosjekter brukes i arbeidet med å bevare villreinens leveområder.

 

Villreinen møter barrierer på Dovrefjell

Animasjonsfilm viser hvordan bebyggelse, veier, jernbane og lignende har stykket opp leveområdene og gjort livet vanskeligere for villreinen på Dovrefjell og i Rondane. Filmen er produsert av Norsk institutt for naturforskning.

Powered by Labrador CMS