Forsker og veterinær Kristin Sørheim ved NORSØK, Norske senter for økologisk landbruk mener bruk av narasin i kyllingproduksjon lenge har vært et feilspor. (Foto: Anita Land)

Mener narasin er unødvendig

– Vi må slutte å bruke antibiotika i kyllingfôr, sier forsker og veterinær Kristin Sørheim ved Norsk senter for økologisk landbruk. Hun mener bruk av narasin i kyllingproduksjon lenge har vært et feilspor.

Narasin er et antibiotikum som tilsettes kyllingfôret for å forebygge koksidiose og andre tarmsykdommer.

De som driver økologisk kylling- og kalkunproduksjon, har ikke lov å bruke narasin. Derfor har det vært antatt at det er mer sykdom og dermed økt bruk av behandlingskurer med antibiotika.

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har på oppdrag fra Regelverkutvalget for økologisk produksjon, gjennomført en kartlegging av helsestatusen og bruk av legemidler i økologisk kylling- og kalkunproduksjon.

Utredningen viser at det er registrert lite sykdom og marginalt økt dødelighet i de økologiske besetningene sammenlignet med konvensjonelle besetninger.

– Det er ikke registrert økt bruk av antibiotika i de økologiske besetningene, sier NORSØK-forsker Kristin Sørheim.

– Ingen av de økologiske kyllingbesetningene har brukt antibiotika de siste tre åra, som er tidsrommet for kartleggingen. Noe av årsaken kan være at økologiske driftsmetoder stiller krav til mer plass, mindre flokker, utendørsopphold og tilleggskrav til fôret, forteller Sørheim.

Dyrevelferd

En av de få som driver med økologisk kylling i Norge er Kjell Frøyland i Hattefjeld i Tistedal som ligger i Halden kommune. Han og kona leverer nesten 9000 økologiske kyllinger gjennom Stangekylling hvert år. Frøyland har drevet økologisk i seks år. Tidligere drev de konvensjonelt.

– Vi har ikke hatt nevneverdig problem med sykdom, sier Frøyland. Han tror dyra blir mer robuste fordi de har mer plass og får gå ute. Han merker en del skepsis fra veterinærhold til økologisk kyllingproduksjon, men den mener han er ubegrunnet.

Gardbruker Kjell Frøyland har tro på at kyllinger som får variert kosthold og har god plass holder seg friskere enn de som står tett. (Foto: Privat)

Frøyland har tro på at kyllinger som får variert kosthold og har god plass holder seg friskere enn de som står tett. Et viktig motiv for å legge om til økologisk var at dyrevelferden ble bedre i et økologisk opplegg.

Fôr i Europa, medisin i USA

Narasin har lenge vært et hett tema. I Europa er narasin klassifisert som et tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer, i USA som et legemiddel og antibiotika. Narasin er et middel som tilsettes kyllingfôr for å forebygge sykdommen koksidiose, et såkalt koksidiostatikum.

Mange frykter at bruk av narasin i Norge kan føre til økt antibiotikaresistens. Næringen har selv tatt initiativ til å fase ut bruken av narasin.

Bruk av antibiotika

– Med forbehold om at det er svært få økologiske besetninger, gir undersøkelsen ikke indikasjoner på at narasinforbudet i økologisk produksjon fører til økt bruk av antibiotika i økologisk fjørfekjøttproduksjon, sier Sørheim.

– I det tallmaterialet vi har hatt tilgang til, ser det ut til å være mindre bruk av antibiotika i den konvensjonelle produksjonen der det har vært brukt narasin og i den økologiske produksjonen, enn det er i ikke-økologisk produksjon uten bruk av narasin, sier Sørheim.

Referanse:

Kartlegging av helsestatus og bruk av legemidler i økologisk kylling- og kalkunproduksjon. Rapport fra Mattilsynet.

Powered by Labrador CMS