50 år med gjenbruk av Roma

- Roma er byen som stadig fornyer seg gjennom å ta det gamle i bruk, en form for gjenbruk og refortolkning, sier Turid Karlsen Seim. Nå feirer Det norske institutt i Roma 50 år. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Recycling Rome

Fagseminar som avholdes torsdag 24. september på Det norske institutt i Roma.

Amerikaneren Richard Brilliant, internasjonalt anerkjent forsker og professor i kunsthistorie og arkeologi ved Colombia University, holder hovedforedraget Transformative Memory.

Richard Brilliant skal også holde årets L’Orange-forelesning under festdagen den 25.september, der også H.M. Dronning Sonja vil være til stede sammen med en rekke andre representanter for norsk offentlighet, akademia og næringsliv.

Fra Universitetet i Oslo kommer blant andre Unn Falkeid, postdok i italiensk litteratur, og ass. professor Mathilde Skoie, latinist og leder for Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Falkeid vil ta for seg dikteren og humanisten Petrarca og hvordan Roma beskrives og gjentas i hans blikk. Skoies bidrag vil handle om romantikkens opplevelse og forståelse av byen. Doktor Victor Plahte Tschudi fra Det norske institutt i Roma vil forelese om hvordan byen skildres i Roma-guider fra barokken.

Turid Karlsen Seim er leder for Det norske institutt i Roma, som feirer sine 50 år med fagseminar om gjenbruk.

- Det handler om samspillet mellom gjenstand og tolkning, om hvordan gjenstander består, men også forandrer seg i og gjennom vårt eget blikk, våre forestillinger og vårt minne om dem, forklarer professoren.

Recycling Rome er tittelen på fagseminaret som holdes torsdag 24. september.

Amerikaneren Richard Brilliant, professor i kunsthistorie og arkeologi ved Colombia University, er hovedforedragsholder. Hans bok My Laocoon handler om alternative måter å tolke ett og samme kunstverk på, og dette er bakgrunnen for hans foredrag om minner i endring.

- Seminaret er også et bidrag til aktuell ”minneforskning” – og til diskusjonen om dannelse, sier Turid Karlsen Seim.

Blikket framover

- Roma er en by som nærmest lever på seg selv, og du kan se det, rent fysisk, når du vandrer rundt i byen, sier professor Turid Karlsen Seim, leder ved Det norske institutt i Roma. Instituttet på Gianicolo-høyden feirer 50 år og markerer det blant annet med et fagseminar under vignetten Recycling Rome.

Da Det norske institutt i Roma fylte 40 år, ble det markert med tilbakeblikk på instituttets historie.

- Siden minneboken er skrevet, vil vi nå, ti år etter, heller bruke fortiden til å se framover, understreker instituttleder Karlsen Seim.

- Vi ønsker å markere at instituttet er et sted for forskning med internasjonal tyngde, og har invitert en rekke internasjonalt anerkjente forskere, som det ikke har vært vanskelig å få til å komme.

- Roma er jo byen alle takker ja til! Viktig har det også vært å få unge norske forskere på banen, og slik få vist at vi har en kommende generasjon med både faglig tyngde og bredde, sier Karlsen Seim.

Kirken med lag på lag

Seminaret vil også belyse hvordan romerske monumenter som forskere ved instituttet tidligere har levert banebrytende fortolkninger av, fremdeles er gjenstand for debatt.

På Forum Romanum ligger kirken Santa Maria Antiqua.

På seminaret vil professor John Osborne, Carleton University, Ottawa, og professor emeritus Per Jonas Nordhagen fra Universitetet i Bergen drøfte hvordan de mange dekorasjonslagene som her ligger oppå hverandre, skal tolkes, og hvilken historie de forteller.

- Spørsmål om gjenbruk er også svært aktuelt når det gjelder senantikke romerske portretter, sier Karlsen Seim.

– Og ikke minst Konstantinsbuen, som var blant de monumenter som instituttets grunnlegger, professor Hans Peter L’Orange, særlig arbeidet med.

Både portretter og buen vil være temaer for foredrag på 50-årsseminaret, som samler en rekke forelesere og gjester, og der et ikke ukritisk blikk rettes bakover.

- Vi må ta vare på historien, men ikke være nostalgiske, sier instituttlederen.

Mer informasjon:

Nettsidene til Det norske institutt i Roma

Powered by Labrador CMS