Hjelper noe mot spedbarnskolikk?

Sukkervann kan ha lindrende effekt på spedbarnskolikk, og morsmelktillegg fri for myse kan bidra til mindre gråt. Dette viser en kunnskapsoppsummering. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Spedbarnskolikk

Spedbarnsgråt hos ellers friske barn med normal vektøkning. Den starter i 1.–2. leveuke og varer i minst 3 timer per dag i minimum 3 dager per uke over en periode på minst 3 uker.

Opptil 25 prosent av alle spedbarn har kolikk. De vanligste symptomene er anfall av intens, utrøstelig gråt og mye uro.

Spedbarnskolikk når ofte en topp ved 6–8 uker, for deretter å avta rundt 3–4-måneders alderen. Det er uklart hvorfor noen barn utvikler kolikk, og forskningslitteraturen viser til flere mulige årsaker.

Spedbarnskolikk kan være vanskelig å takle for foreldre. Helsepersonell har lite forskningsbasert kunnskap tilgjengelig, noe som bidrar til at råd til foreldre varierer.

Dette kan føre til at foreldre til barn med spedbarnskolikk bruker penger og ressurser på behandling uten dokumentert effekt.

Sukkervann og morsmelktillegg fri for myse

Forskerne oppsummerte resultatene fra tre systematiske oversikter og en metaoversikt som omhandlet effekten av en rekke ulike tiltak.

Eksempler på tiltak er vibrator på seng, råd om å bære barnet mer, spedbarnsmassasje, råd og støtte til foreldrene, sukkervann, Minifom, ulike typer morsmelkstillegg og kost. Oversiktene omhandlet i tillegg redusert stimulering, som å ikke stryke, løfte eller hoppe med barnet og redusert lydstimulering.

- Det ser ut til at sukkervann kan ha en lindrende effekt. Redusert stimulering gjør muligens at barnet gråter mindre. 

- Morsmelktillegg fri for myse til barn som ikke blir ammet, er tiltak som kan redusere barnets gråtetid, sier seniorrådgiver Hilde T. Myrhaug ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Det er stor usikkerhet knyttet til effekt for de andre tiltakene som ble evaluert i oppsummeringen.

Metodiske svakheter

- Det er store metodiske svakheter knyttet til utførelsen av studiene, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet, sier Myrhaug.

Kunnskapsoppsummeringen er gjort på oppdrag fra Apotekforeningen i forbindelse med revisjon av informasjonsmateriell om spedbarnskolikk.

Mer informasjon:

Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 - 2009: Behandling av spedbarnskolikk

Powered by Labrador CMS