– Norge er et av de landene i den vestlige verden hvor flest mennesker deltar i frivillig arbeid, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Rawpixel.com / Shutterstock / NTB scanpix)

Ildsjelene dominerer fortsatt det frivillige arbeidet

De utgjør bare 18 prosent av befolkningen, men gjør hele 69 prosent av den frivillige innsatsen i Norge.

242 millioner timer med frivillig arbeid ble utført i Norge i 2017. Det tilsvarer mer enn 142 000 årsverk, noe som gjør det til et betydelig virksomhetsområde i Norge.

Til sammenligning utgjør industrien 213 000 årsverk og transportnæringen 113 000 årsverk betalt arbeid, ifølge SSB.

I en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor kartlegges utviklingen i den frivillige innsatsen i Norge fra 1998 til 2017.

– Norge er et av de landene i den vestlige verden hvor flest mennesker deltar i frivillig arbeid.

– Med tanke på de økonomiske og sosiale verdiene som skapes av frivilligheten, er det viktig å se hvordan dette feltet har utviklet seg over tid, sier forsker Audun Fladmoe, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Mest i idrett og sport

63 prosent av befolkningen sier at de har deltatt i frivillig arbeid det siste året. Dette er det høyeste tallet som er registrert siden den første undersøkelsen ble gjort på norsk frivillighet i 1998.

Idrett og sport er fortsatt det feltet hvor flest nordmenn gjør frivillig arbeid. 24 prosent av befolkningen oppgir å ha gjort frivillig innsats for idretts- og sportsforeninger i løpet av de siste tolv månedene.

Velforeninger, grendelag og nærmiljøorganisasjoner er neste kategori på listen, med 18 prosent.

Selv om en høy andel av befolkningen deltar i frivillig arbeid, utføres det meste av arbeidsinnsatsen av en mindre gruppe kjernefrivillige – definert som de som gjør minst ti timer frivillig innsats i måneden. Dette er grunnfjellet i norsk frivillighet.

– Disse ildsjelene utgjør i antall 18 prosent av befolkningen, men i 2017 utførte de hele 69 prosent av det frivillige arbeidet i Norge. Andelen kjernefrivillige har holdt seg på et relativt stabilt nivå over flere år, forteller Fladmoe.

Mindre kjønnsforskjeller

Tradisjonelt har det vært et flertall av menn i norsk frivillighet. I 2004 var andelen menn som oppga at de hadde gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året ti prosentpoeng høyere enn andelen kvinner.

I 2017-undersøkelsen er dette kjønnsskillet visket ut når det gjelder antall personer som deltar: Like mange menn og kvinner oppgir at de har deltatt i frivillig arbeid. Men når det gjelder tidsbruk er det fortsatt slik at menn bruker mer tid på frivillighet enn kvinner.

Det er også kjønnsforskjeller når det gjelder hva slags frivillig arbeid folk engasjerer seg i. Organisasjoner som arbeider med kultur og fritid (inkludert idrett) og med bolig og økonomi har en overvekt av menn. Kvinner er i flertall blant de frivillige innen velferd, religion og livssyn.

– Vi ser også, som i tidligere undersøkelser, at enkelte sosiale grupper er særlig aktive i frivilligheten. Personer med høy utdanning, høy eller middels høy inntekt, og personer med barn i husstanden deltar i større grad i frivillig arbeid, sier Audun Fladmoe.

Referanse:

Fladmoe, A. m.fl: Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Rapport fra Institutt for samfunnsforskning. (2018)

Powered by Labrador CMS