Oppmuntringer på sms fikk hjertepasienter opp av sofaen

Da en gruppe hjerte- og karpasienter fikk individuelle oppfølgings-smser, klarte de å holde seg langt mer fysisk aktive enn gruppen som bare hadde tilgang på generell informasjon.

Nasjonalt senter for e-helse forskning - Les mer

Fact: Click to add text

I sin doktoravhandling delte Konstantinos Antypas inn en gruppe hjerte- og karpasienter i to. Den ene fikk tilgang til et nettforum med informasjon om trening, den andre fikk individuell oppfølging via sms. Etter tre måneder var den siste gruppen mer aktive. (Foto: Scanpix, Berit Roald)

Algoritme

Ordet algoritme er oppstått ved en omdannelse av navnet på den arabiske matematikeren Muhammad al-Khwarizmî (ca. 820) sammen med gresk arithmós (tall).

Algoritme, i matematikk og databehandling, er en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en beregnings- eller annen oppgave. 

Et datamaskinprogram er en algoritme uttrykt i et programmeringsspråk.

Kilde: Store norske leksikon

 

I fremtiden blir det færre til å utøve helsetjenester og flere kronikere. 

– Derfor trenger vi gode selvhjelpsverktøy for hjerte- og lungesyke og andre som trenger oppfølging. E-rehabilitering gir helt nye muligheter til å følge opp pasienter over tid, mener Per Hasvold, seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester og personlige helsesystemer ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Et doktorgradsarbeid som nylig har testet ut et nettbasert støtteprogram for hjerteopererte, og hvorvidt de klarer å opprettholde fysisk aktivitet etter endt rehabiliteringopphold, føyer seg inn i rekken av interessante forskningsprosjekter som vi vil se flere av fremover. 

Tilpassede sms-er

I forsøket ble en en gruppe hjerte-kar-pasienter ved et rehabliteringssenter tilfeldig delt i to. Én gruppe fikk tilgang til et nettforum med informasjon om trening og egenmestring. Den andre gruppen fikk individuell oppfølging med utgangspunkt i samme nettforum.

– Vi lagde et system som ved hjelp av algoritmer sendte tilpassede tekstmeldinger til den enkelte ut fra hva hun eller han hadde svart på spørsmål. Pasientene fylte ut spørreskjemaer på nett med jevne mellomrom. Slik fanget algoritmene opp brukerens aktuelle behov.

Det kunne for eksempel dreie seg om å forvente nedgang i aktivitet når hun eller han begynte i arbeid igjen. Da fikk brukeren sms med tips om hverdagsaktivitet, forteller Konstantinos Antypas.

- E-rehabilitering gir helt nye muligheter til å følge opp pasienter over tid, mener Per Hasvold, seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester og personlige helsesystemer ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). (Foto: Microstock, pershing)

Han fikk hjelp av både psykolog og fysioterapeut i utarbeidelsen av systemet.

Mer fysisk aktive

Resultatet viste at gruppen med sms-oppfølging beveget seg vesentlig mer enn den andre gruppen tre måneder etter avsluttet opphold ved rehabiliteringssenteret.

– Dette viser at slik oppfølging av rehabilitering er mulig og faktisk kan ha virkning, sier Antypas.

Han mener å ha vist at det går an å lage en algoritme ved hjelp av atferdsteori og innspill fra brukerne, som igjen kan skreddersy oppmuntrende tekstmeldinger.

Selv om studien er liten og det derfor ikke går an å generalisere, mener han at resultatene er oppløftende.

– Hvis kjernen i rehabiliteringen er fysisk aktvitet, så kan denne måten å gjøre det på brukes, mener forskeren.

Måten som Antypas organiserer oppfølging av hjerte-kar-pasienter etter rehabiliteringsopphold på, er ny og peker mot fremtidens organisering av rehabilitering i helsetjenesten.

 

Powered by Labrador CMS