Pc og mobil uten vennegaranti

Bruk av mobiltelefon og internett gjør det ikke lettere for ungdom med funksjonshemninger å skaffe seg nye venner. Informasjonsteknologi (IKT) gjør det bare lettere å bli inkludert for dem som har et sosialt nettverk fra før.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det viser seg at teknologien fremmer inklusjon for noen, samtidig som den fremmer eksklusjon for andre, sier NTNU-stipendiat Sylvia Söderström.

Hun har studert om bruken av Internett og mobiltelefon virker sosialt inkluderende eller ekskluderende for ungdom med funksjonsnedsettelser.

- Det er helt tydelig at det er kjempeviktig at ungdommene har venner i eller utenfor skolen fra før. De som ikke hadde venner fra før, klarte heller ikke å skaffe seg venner gjennom bruk av IKT, sier Söderström.

Datakompetanse gir status

Sylvia Söderström

Söderström har snakket med 35 elever i videregående skole, i alderen 15 til 20 år. Ungdommene kommer fra hele landet.

12 av dem hadde bevegelsesvansker og brukte rullestol, 11 var blinde eller svaksynte, mens de resterende 12 var funksjonsfriske.

- Dette er ingen komparativ studie, men jeg syns det var viktig å få et bilde av hvordan de andre funksjonsfriske ungdommene brukte IKT, sier Söderström.

Kun fire av de funksjonshemmede elevene som deltok i studien, mente at bruken av IKT økte inkluderingen med andre elever på skolen eller med jevnaldrende i nabolaget.

- Felles for denne gruppen var at de hadde et godt sosialt nettverk fra før. De hadde også stor kompetanse på data, noe som ga høy status, sier Söderström.

Erstatning for venner

De resterende funksjonshemmede elevene i studien, hadde ingen kontakt med medelever på fritiden, eller med jevnaldrende venner i lokalmiljøet. Noen hadde heller ikke sosial kontakt med andre elever på skolen.

- Disse ungdommene brukte pc-en flittig, men da mest til å spille spill, se på film eller for å søke på nettet. Noen brukte Internett til å chatte med fremmede, ofte i forbindelse med felles hobbyer og interesser, sier Söderström.

En del av ungdommene var aktive i organisasjoner for ungdom med funksjonshemninger.

- Disse holdt kontakten med hverandre gjennom bruk av IKT. Det digitale nettverket disse ungdommene bygger opp er veldig viktig for dem og fungerer som en slags erstatning for lokale venner, sier Söderström.

Samles rundt dataspill

- Det er ofte sånn at de som har rene bevegelseshemminger, de som bruker rullestol uten å ha tilleggsproblemer, kommer best ut når det gjelder å skaffe venner.

- De bagatelliserer det at de ikke kan gå, og framhever heller andre styrker de har, forteller Söderström.

Mange er dyktige på dataspill, et område der bevegelseshemningen blir mindre synlig.

- For dem som har større og mer sammensatte vansker, blir forskjellene til de andre ungdommene så store, at de ikke klarer å skjule vanskene på samme måte, sier Söderström.

Referanse:

Söderströms studie er en del av prosjektet “Digitale utfordringer: deltakelse og funksjonshemning i informasjonssamfunnet.” Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets velferdsprogram.

Powered by Labrador CMS