Her er en av prototypene som nå skal videreutvikles for å overvåke folk som jobber i arktisk klima. (Foto: Sintef)

Utvikler intelligente ekstremklær

Klær med innebygde sensorer blir utviklet i Trondheim. Jakken din skal kunne si ifra når kroppen blir nedkjølt.

Om prosjektet

Prosjektnavn: SmartPro

Finansieres av Norges forskningsråd gjennom Safera

Deltakere: SINTEF og Finnish Institute of Occupational health

Varighet: 2 år

Budsjett totalt: 3 750 000 kroner

– Vi vet at industrien flytter grensene lenger og lenger nord, og at Arktis kommer til å bli det Nordsjøen er i dag: Et sted der mennesker jobber i til tider ekstreme forhold. Da gjelder det å være forberedt og ha gode løsninger som kan ta vare på arbeiderne, sier Øystein Wiggen i Sintef.

Wiggen er fysiolog og har jobbet med å utvikle intelligente klær siden 2008. Nå skal han og kollegene ta konseptet ett steg lenger og videreutvikle en jakke som kan overvåke arbeidere i Arktis.

Prosjektet har fått navnet SmartPro og målet er at klærne både skal være funksjonelle, behagelige og varme. Men ikke minst – intelligente. Det betyr at avanserte sensorer er integrert i arbeidstøyet. Sensorene skal overvåke tilstanden til de som har dem på og varsle dersom belastningen blir for stor.

30 forsøkspersoner i laben

Til høsten skal 30 forsøkspersoner gjennom tøffe forhold i laben under streng bevoktning av forskerne. Det skal gi forskerne viktige opplysninger om hvilke belastningen kroppen tåler i ekstrem kulde.

Slik blir systemet. Sensorer overvåker både kroppen og forholdene ute og sender deretter ut en alarm om den fysiske belastningen blir for stor. (Foto: (Illustrasjon: Sintef))

Deretter skal dataene fra sensorene som er integrert i bekledningen, brukes til å utvikle en beregningsmodell, eller algoritme. Den skal gjøre det mulig for tøyet å varsle om når belastningen på kroppen blir for stor.
Temperatur og fuktighet overvåkes av sensorer både inni og på utsiden av klærne. I tillegg måler sensorene hudtemperatur. Bevegelse observeres av en enhet som kombinerer data fra ulike måleinstrumenter – som blant annet registrerer akselerasjon, svingningshastighet, magnetisme og retning. 

– Vi vil finne sammenhengen mellom data fra alle disse sensorene og den belastningen fysiologene sier at kroppen er utsatt for. Dette blir grunnlaget for algoritmen som skal varsle fare, sier forsker Hanne Austad ved Sintef IKT i Oslo.

Tanken er at disse sensorene skal snakke med en smarttelefon via bluetooth slik at arbeidslederen kan få beskjed dersom det er nødvendig.

Finnene utvikler en superhanske

Når sensor-spesialistene har gjort sitt, skal nye forsøkspersoner inn i laben for å se om systemet virker.

– Dette høres kanskje enkelt ut i teorien, men i praksis vet vi at vi vil støte på utfordringer fordi ulike personer har ulike toleransegrenser. Men også fordi kroppen avgir varme og forflytter seg under arbeid. Det kan forstyrre målingene som skal gi presise beskrivelser av utetemperaturen, sier Austad.

Et knippe finske forskere ved Finnish Institute of Occupational Health er nå i gang med en annen del av prosjektet.

– De skal utvikle en superhanske som skal gi termisk beskyttelse. Det betyr at den skal ha en innebygget varmekilde samtidig som den skal få smart design. Det er noe mange har forsøkt før, men ingen har fått til ennå, forteller Øystein Wiggen.

Powered by Labrador CMS