Bedre kjølemetoder og emballasje

Nye kjølemetoder og bedre tilpasset emballasje kan redusere distribusjonskostnadene og øke verdien av norske fiskeprodukter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Etter seks dager transport til Frankrike holder fileten -0,8 grader uten bruk av is. (Foto: Norconserv)." 

Salg av ferskfisk bærer fortsatt preg av å være et råvaremarked, og fremdeles er det isoporkasse med is på toppen som gjelder.

Det er enkelt og billig for pakkebedriften, men det innebærer flere nedstrøms ulemper.

Nye løsninger er utviklet i et norsk forskningsprosjekt.

- En offensiv innstilling til fremtidens behov for bedre kjøling, innpakning og distribusjon, vil sikre gode priser og adkomst til nye markeder for norske fiskeprodukter.

- Det vil skape høyere kvalitet, lengre holdbarhet og mulighet for gevinster i flere omsetningsledd, sier forskningsleder Morten Sivertsvik ved Norconserv.

Han prøver ut nye kjøle- og pakkeløsninger i et brukerstyrt prosjekt i samarbeid med Østfoldforskning.

Utvikling på gang

Mer bearbeiding og porsjonering hos produsent er i økende grad med på å aktualisere behovet for ny og bedre distribusjon, og bedre emballasjeløsninger.

I en slik sammenheng vil nye metoder åpne for mer ferdige produkter og større grad av merking og profilering av produktene.

- I dette prosjektet er hovedmålet å finne ut hvordan nye pakkemetoder kan gi oss konkurransemessige fortrinn.

- Vi er en fiskerinasjon i vekst, med potensial for økt verdiskaping gjennom bearbeiding og smart distribusjon. Vi burde være best i verden på fiskeemballasje, sier Ole Jørgen Hanssen ved Østfoldforskning. Han leder prosjektet.

Dobbelt så bra

Til porsjonspakking av ferske fiskeprodukter har det vist seg at nye pakkemetoder har gitt lenger holdbarhet og mindre svinn.

- Vi har lang vei til markedet, og da er både lang holdbarhet og effektiv transport viktig, understreker Sivertsvik.

I dette prosjektet er det blant annet undersøkt hvordan nye pakkemetoder i kombinasjon med nye kjølemetoder kan forlenge holdbarheten for fersk fiskefilet.

Sivertsvik har testet en ny kjølemetode som går ut på å skallfryse fisken rett etter slakting. Da brukes fisken selv som kjøleelement, og is blir overflødig.

Ved forsøk under veitransport til Frankrike, har det vist seg at holdbarheten forlenges betraktelig i forhold til tradisjonelle metoder.

"Superkjøling av laksefilet gjøres ved først og skallfryse den. (Foto: Norconserv)." 

Ny emballasje

Fiskeindustrien satser nå på mer bearbeiding av fisk, noe som stiller krav både til emballasje og transportløsninger.

- Her vil det skje en stor utvikling i årene framover, mener Hanssen.

- For å kunne vinne kampen om kundene i butikken, trenger Norge kompetanse for å sikre gode kjølekjeder og effektiv pakking og distribusjon, sier han.

Ennå har ingen tatt i bruk de nye isfrie metodene, men flere følger arbeidet med interesse. Fordi skallfrysing krever store investeringer, er utfordringen å kunne hente tilbake gevinsten nedover i verdikjeden.

Uten is vil transportørene kunne pakke fisken tettere, og problemene med avrenning fra transporten blir kraftig redusert.

Kjøper vil også spare kostnader ved å slippe å ta hånd om overskudds-is og store avfallsmengder fra brukt emballasje.

- Nye kjøleteknikker og pakketeknologi vil åpne for mer spennende emballasje, der både fiberbaserte løsninger og gjenvinnbar plast vil være ressursvennlige alternativer, mener Morten Sivertsvik.

Nytt fra Havbruk

Prosjektet “Utvikling av nye unike emballasje- og distribusjonsløsninger for sjømat” går over tre år og er samfinansiert av de tre forskningsprogrammene Matprogrammet, HAVBRUK og Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA).

Prosjektet blir presentert i det siste nummeret av Nytt fra HAVBRUK som er et temanummer for å presentere bredden i Forskningsrådets havbruksforskning.

Powered by Labrador CMS