Høy radioaktiv stråling i Fensfeltet

Helikoptermålinger avdekker høy radioaktiv stråling fra de vulkanske bergartene i deler av Fensfeltet i Telemark. Målingene gir et grunnlag for å vurdere eventuell helsefare for folk som er bosatt i området, mener NGU-forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Kartet viser den radioaktive strålingen av thorium i Fensfeltet. Rødt og rosa markerer høyest stråling, blått lavest."

Norges største forekomst av thorium i Fensfeltet i Nome kommune er av mange spådd å være framtidas nye kjernekraftmateriale.

Ressursene avgir stråling, og nå er konsentrasjonene av den naturlige radioaktiviteten undersøkt av Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Fra berggrunnen

- Vi har kartlagt 20 kvadratkilometer av det vulkansk pregede Fensfeltet ved Ulefoss, opplyser forsker og lagleder Jan Steinar Rønning ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Flere bergartstyper har svært høye thorium- og urankonsentrasjoner, og målingene avdekker en veldig sterk strålingsintensitet på overflaten, sier han.

Rønning understreker at NGU ikke har noen forutsetninger for å vurdere helserisikoen som er knyttet til strålingen, men mener kartleggingen gjør det nødvendig å vurdere helsefaren for beboerne i området.

Det er særlig den usynlige edelgassen radon som skaper bekymring. Radon er et datterelement av både uran og thorium, og det er radonvarianten som stammer fra uran som er mest problematisk.

Denne gassen lever relativt lenge, og kan sive inn i hus fra porer i berggrunnen. Dersom man puster inn høye konsentrasjoner av radon innomhus over mange år, øker risikoen for lungekreft.

Særskilte tiltak

Statens strålevern bekrefter at undersøkelsene viser at det er betydelig forhøyet innhold av thorium og uran i deler av Fensfeltet.

- Bygging av boliger i dette området krever derfor særskilte tiltak for å begrense stråledosene fra radon, thoron og deres datterprodukter, samt fra ekstern gammastråling, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

For ti år siden ble området Rullekoll i Fensfeltet regulert til nettopp boligformål. - Her henviser vi til Nome kommunes egen reguleringsplan, hvor slike særskilte tiltak er beskrevet, sier Harbitz.

Nome kommune påpeker samtidig at det finnes byggteknisk gode og forholdsvis enkle løsninger for å forhindre at radongass trenger inn i bygninger.

Tre nøyaktige kart

Selve analysen av helikoptermålingene har resultert i tre detaljerte kart med den nøyaktige fordelingen av thorium-, uran- og kaliumkonsentrasjoner på overflaten i Fensfeltet og ved Ulefoss.

- Kartene viser at nivåene av thorium- og urankonsentrasjoner varierer sterkt i de forskjellige delene av Fensfeltet. Områder som består av bergartene rødberg og rauhaugitt, viser de høyeste konsentrasjonene. Vi finner også høye konsentrasjoner av uran i bergarten søvitt, sier Jan Steinar Rønning.

Gammelt gruvestrøk

Fensfeltet er et gammelt gruveområde, som også tidligere er undersøkt for radioaktiv stråling. Resultatene samsvarer i stor grad med arbeidet regiongeolog Sven Dahlgren tidligere har gjort på bakken.

Det nye ved denne undersøkelsen er at området er systematisk kartlagt, og at det skilles mellom hvilke elementer som bidrar til den totale strålingen.

Det er ikke funnet nye, store områder med høye thorium- eller urankonsentrasjoner. Likevel advarer NGUs forskere som står bak rapporten mot å frifinne resten av området for stråling.

- Store deler av Fensfeltet er dekket med havavsetninger og myr, som skjermer for stråling fra berggrunnen. Det er derfor sannsynlig at store områder med høye thorium- og urankonsentrasjoner er skjult.

- Graving av for eksempel byggegroper i områder hvor havavsetningene er tynne, kan avdekke radioaktive bergarter, fastslår Jan Steinar Rønning.

Samarbeidsprosjekt

Det aktuelle området er systematisk dekket ved at et helikopter med måleinstrumenter har laget et finmasket nett ved å fly i parallelle linjer med en linjeavstand på 50 meter.

Arbeidet er gjennomført i et samarbeid mellom Nome kommune og NGU.

**Her er rapporten**

Powered by Labrador CMS