Ungdom spiller mindre etter fjerning av automater

Både ungdom med pengespillproblemer og ungdom flest spiller totalt sett mindre etter at pengespillautomatene i 2007 ble fjernet fra kiosker og dagligvarebutikker. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Pengespill på automater gikk rimeligvis kraftig ned etter forbudet, men samtidig så forskerne en økning i noen andre typer spill. (Foto: Sirus/Nye bilder)

Etter forbudet økte pengespillingen på andre arenaer, som for eksempel på internett, men likevel har det totale omfanget av pengespill blant ungdom gått ned.

Dette kommer frem i en ny studie som Ingeborg Rossow, Marianne Bang Hansen og Elisabet Esbjerg Storvoll har publisert i tidsskriftet Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Pengespill på automater har tradisjonelt vært det vanligste og det mest problemskapende pengespillet blant ungdom. I 2007 ble pengespillautomatene fjernet fra det norske markedet.

Forskerne har undersøkt hva fjerningen av automatene har betydd for spilleatferden til ungdom i Norge, både for de som hadde problemer med spillingen, og for ungdom flest.

– Pengespill på automater gikk rimeligvis kraftig ned etter forbudet, men samtidig så vi en økning i noen andre typer spill, sier Rossow, som er forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– Det så imidlertid ut til at spillingen totalt hadde gått ned etter forbudet, fortsetter hun.

Studien var basert på to store spørreundersøkelser blant elever i ungdomsskole og videregående skole, en som ble gjennomført ett år før forbudet, og en fra året etter.

Usikkerhet rundt fortolkning av resultatene

Hvorvidt forbudet hadde en betydning for omfanget av pengespillproblemer blant ungdom er mer usikkert fordi resultatene varierte med ulike indikatorer på spilleproblemer.

Det var en nedgang i andelen med selvopplevde spilleproblemer, mens andre kartlegginger viste en økning i andelen risiko- og problemspillere.

Blant disse problem- og risikospillerne var det imidlertid en nedgang i hvor ofte de spilte pengespill og det var færre med selvopplevde spilleproblemer.

Både ungdom med og uten spilleproblemer ser altså ut til å spille mindre etter fjerningen av spilleautomatene.

Referanse:

Rossow, Hansen, Storvol: Changes in youth gambling after the removal of slot machines in Norway, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, July 2013, Volume 30, Issue 4, pp. 247-350, doi: 10.2478/nsad-2013-0024.

Powered by Labrador CMS