Snus framfor røyk er bra for folkehelsen

Mange års forskning på snus viser at nordmenn snuser i steden for å røyke.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Snus benyttes i stor grad av norske røykere som forsøker å redusere eller avslutte sigarettforbruket. Foto: SIRUS/Nye bilder

Nordmenn snuser i stedet for å røyke. De bruker ikke snus i tillegg til røyk.

Det kommer fram i en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Drugs and Alcohol Today. Der gjennomgår Karl Erik Lund mange års forskning på det norske bruksmønsteret for snus.

– Det er stor enighet om at snus er vesentlig mindre farlig enn sigaretter, men et gjenstående hovedspørsmål er om snus vil kunne komme i tillegg til eller istedenfor sigarettene, sier Lund, som er forskningsleder ved SIRUS.

– Vår mangeårige snusforskning tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene og i mindre grad i tillegg til røykingen, sier Lund.

Forskjellen i risiko mellom røyk og snus, og bruksmønstrene, gjør at snus har en positiv nettoeffekt for folkehelsen, mener forskeren.

Lund forteller at interessen for disse resultatene er stor i EU, som i nær framtid skal avgjøre om snus skal få konkurrere med sigaretter på nikotinmarkedet i Europa.

Snus mest brukte sluttemetode

Forskningen viser at snus i stor grad benyttes av norske røykere som forsøker å slutte eller kutte ned på sitt sigarettforbruk. De fleste snusbrukere er forhenværende røykere.

Til tross for advarsler fra myndighetene har snus blitt den mest brukte sluttemetoden, og effekten fra snus ser ut til å være bedre enn fra de nikotinholdige legemidlene.

Forskningen viser også at mange røykere ikke kjenner til risikoforskjellen mellom snus og sigaretter, og at å rette opp disse feiloppfatningene vil kunne bidra til at enda flere går fra sigaretter til snus.

Ikke flere dobbeltbrukere

– De siste tiårs økning i snusbruk ser ikke ut til å ha ført med seg flere dobbeltbrukere av snus og sigaretter. Og dagens norske dobbeltbrukere røyker 40 prosent færre sigaretter enn rene røykere, sier Lund.

Forskningen har dokumentert at mange dobbeltbrukere snuser fordi de har et ønske om røykeslutt og redusert sigarettforbruk. Andelen som planla å slutte å røyke var høyere blant dobbeltbrukerne enn blant de som kun røykte sigaretter.

Snusbruken svekker eller utsetter ikke slutteintensjoner for røyking, men for mange kan det heller være en vei ut av sigarettavhengigheten.

Grunn til bekymring?

De siste års økning i snusbruk blant unge bekymrer mange, særlig av to grunner.

For det første frykter noen at snusbruk kan være en inngangsport til oppstart av røyking. Forskning gir imidlertid begrenset støtte til at snusbruk fungerer som en inngang til røyking blant ungdom.

En undersøkelse viste at snusbruk ikke bidro til å øke lysten på å røyke.

At andelen ungdomsrøykere går kraftig ned samtidig med at snusbruken øker blant unge, tilsier også at snus ikke stimulerer til røyking. 

Den andre bekymringen er frykten for at veksten i snusbruket kan være forårsaket av en tilstrømning fra unge ikke-røykere, som aldri hadde begynt med snus dersom det var forbudt.

Noen undersøkelser antyder at en andel av unge snusbrukere har typiske kjennetegn på tobakksfri ungdom.

Men en like stor andel av snusbrukere har kjennetegn som tilsier røyking, noe som antyder at disse ellers ville ha begynt å røyke hvis ikke de hadde hatt tilgang til snus.

– I det hele tatt er det vanskelig å tolke data annerledes enn at snus i større grad ser ut til å forebygge oppstart av røyking enn å skulle øke forekomsten av unge røykere, forteller Lund.

– Kort sagt; bruksmønsteret tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene og i mindre grad i tillegg til røykingen, oppsummerer han.

Til sammen indikerer risikoforskjell og bruksmønster at tilgjengeligheten til snus har en positiv nettoeffekt for folkehelsen, mener Lund.

Referanse:

Karl Erik Lund, (2013) Tobacco harm reduction in the real world: has the availability of snus in Norway increased smoking cessation?, Drugs and Alcohol Today, Vol. 13 Iss: 2, pp.92 - 101

Powered by Labrador CMS