Magefettet er synderen for så mangt. Ikke bare hjerte- og karsykdommer, men også kreft. (Foto: Suwan Wanawattanawong, Shutterstock, NTB scanpix)

Magefettet kan øke risikoen for kreft

Har du en livsstil som øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, øker også risikoen for flere typer kreft. 

Personer som har mange risikofaktorer for hjerte- og karsykdom har også økt risiko for å få tarm-, mage- og spiserørskreft, viser tre ferske studier.

Det er spesielt magefettet som er farlig.

– Våre funn viser at kreft i likhet med hjerte- og karsykdom er tett knyttet til livsstilsfaktorer som fedme, blodtrykk og nivåene av fettstoffer i blodet, sier NTNU-forsker Eivind Ness-Jensen.

Forskere fra Norge og Sverige har benyttet data fra elleve store norske befolkningsundersøkelser som omfatter mer enn 193 000 nordmenn. De fulgte deltakerne fram til utgangen av 2010, og sammenlignet risikoen for ulike kreftformer hos deltakere med og uten metabolsk syndrom, en tilstand som innebærer høy risiko for hjerte- og karsykdom.

Omtrent én av fire voksne nordmenn har metabolsk syndrom, som defineres av høyt midjemål, høyt blodtrykk, ugunstig kolesterolprofil og høyt blodsukker.

Økt risiko for tarmkreft

Hvert år får rundt 3600 nordmenn tykk- eller endetarmskreft, som dermed er blant de vanligste kreftformene. Én av de tre studiene viser omtrent 26 prosent økt risiko for slik kreft hos personer som har metabolsk syndrom.

Blant mennene var det spesielt risikoen for kreft i den øvre tykktarmen som økte, mens kvinner med metabolsk syndrom hadde 52 prosent forhøyet risiko for endetarmskreft.

– Vi så også at enkeltfaktorene høyt midjemål, høyt blodtrykk og høye nivåer av fett i blodet var forbundet med økt risiko for tarmkreft, forklarer Ness-Jensen.

I en annen studie publisert i Epidemiology, så forskerne nærmere på sammenhengen mellom kroppssammensetning og tarmkreft. Det viste seg at høy BMI i motsetning til høyt midjemål ikke var forbundet med økt risiko.

– Dette tyder på at magefedme, men ikke generell fedme, bidrar til utviklingen av tarmkreft. Tidligere studier har vist at magefett genererer betennelsesstoffer som har direkte kreftfremkallende egenskaper, sier Ness-Jensen.

Også økt risiko for mage- og spiserørskreft

Kreft i magesekken tar livet av drøyt 300 nordmenn hvert år. Metabolsk syndrom var forbundet med 44 prosent økt risiko for å få magekreft, og hos kvinner var både høyere midjemål, høyt blodtrykk og høyere blodsukkernivåer knyttet til økt risiko.

Forskerne tror den økte risikoen for magekreft kan skyldes at metabolsk syndrom og risikofaktorene som definerer tilstanden, medfører kronisk betennelse. Andre mekanismer kan være problemer med mage-tarm-motorikken, nedsatt insulinfølsomhet og endringer i det hormonelle miljøet.

– Vi kunne derimot ikke påvise noen sikker sammenheng mellom metabolsk syndrom og spiserørskreft, men fant at høyere midjemål var en risikofaktor også for å utvikle denne kreftformen. En mulig årsak kan være økt grad av sure oppstøt ved fedme, sier Ness-Jensen.

Kan være flere sammenhenger

En styrke ved studiene er at forskerne har kunnet justere analysene for en lang rekke faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom metabolsk syndrom og kreft.

I tillegg baserer resultatene seg på standardiserte målinger av alle risikofaktorene og pålitelig informasjon om kreftdiagnoser fra Kreftregisteret. Det relativt lave antallet personer som fikk mage- eller spiserørskreft i løpet av oppfølgingsperioden, reduserer imidlertid sannsynligheten for å oppdage svakere sammenhenger, og forskerne kan ikke utelukke at det er flere koblinger mellom risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og utviklingen av kreft enn det som ble påvist i disse tre studiene.

– Funnene våre er viktige fordi de viser at livsstilsfaktorer som kan gi hjerte- og karsykdom også er viktige for utvikling av kreftsykdom, sier Ness-Jensen. 

Referanse: 

Metabolsk syndrom og magekreft: Lin, Y., mfl. Metabolic syndrome and esophageal and gastric cancer. Cancer Causes & Control, 26(12), 2015. Sammendrag.

Magefedme, metabolsk syndrome og tarmkreft: Lu, Y., mfl. Metabolic Predispositions and Increased Risk of Colorectal Adenocarcinoma by Anatomical Location: A Large Population-Based Cohort Study in Norway.American journal of epidemiology, kwv141, 2015. Sammendrag.

Magefedme, men ikke BMI, koblet til tarmkreft: Lu, Y., mfl Anthropometry-based obesity phenotypes and risk of colorectal adenocarcinoma: a large prospective cohort study in Norway. Epidemiology (Cambridge, Mass.), 2016. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS