Europeisk samarbeid for hjertehelse

Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken for både kvinner og menn i Europa. Internasjonale fag- og pasientorganisasjoner lanserer nå et hjertecharter for å redusere forekomstene av slike sykdommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Ledere for fag- og pasientorganisasjoner i Europa deltok på den offisielle lanseringen utenfor EU-parlamentet i Brussel. (Foto: European Society of Cardiology)"

Det europeiske hjertecharteret anbefaler:

- ingen bruk av tobakk

- minst 5 x 30 minutter mosjon per uke

- sunne spisevaner

- ingen overvekt

- blodtrykk under 140/90 mmHg

- kolesterol under 5 mmol/l

- normalt blodsukker

- unngå stress

 


 

Charteret er et fellesdokument som er bindende for de underskrivende organisasjonene. En rekke europeiske fag- og pasientorganisasjoner samarbeider, og arbeidet er støttet av EU-kommisjonen og Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Halvparten av alle dødsfall skyldes hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer fører til store lidelser og kostnader for den europeiske befolkningen.

 

- Hjerte- og karsykdommer er årsak til opp mot femti prosent av alle dødsfall - mer enn alle kreftformer til sammen, forteller høgskolelektor Tone M. Norekvål.

Hun er fagansvarlig for videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen.

- Dødeligheten er høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 55 % og 43 %, forteller Norekvål.

- Selv om dødeligheten er fallende i de fleste land, er den til dels på stigende kurs i flere land i Sentral- og Østeuropa.

Hvert år belastes EUs økonomi med 169 mill euro - tilsvarende en gjennomsnittlig årlig kostnad på 372 euro per innbygger. Kostnadene varierer til dels sterkt mellom landene.

Felles anbefalinger om livsstil

Målet med charteret er en sterk reduksjon av hjerte- og karsykdommer. Dette skal skje gjennom å redusere risikofaktorer både på individ- og samfunnsnivå.

"Tone M. Norekvål underskriver hjertecharteret på vegne av europeiske kardiologiske sykepleiere i EU-parlamentet 12. juni. Foto: European Society of Cardiology"

Charteret fokuserer på både biologiske og livsstilsrelaterte faktorer, og gir anbefalinger om livsstil og kosthold.

I tillegg er det utarbeidet anbefalte nivå for blodtrykk, kolesterol og blodsukker.

Leder europeiske hjertesykepleiere

Tone M. Norekvål leder organisasjonen for europeiske kardiologiske sykepleiere (CCNAP).

Gjennom ledervervet har hun deltatt i arbeidet med å utarbeide et europeisk charter for hjertehelse, og sørget for at de kardiologiske sykepleierne er på plass ved bordet hvor avgjørelsene blir tatt.

- Det er gledelig at de kardiologiske sykepleierne ble invitert til å delta i det viktige arbeidet med implementering av charteret. Dette viser at vi i økende grad blir sett på som viktige i arbeidet med å bekjempe hjerte- og karsykdom, mener Norekvål.

Lanseres nå i hele Europa

Charteret er oversatt til 22 språk, og nasjonale lanseringer foregår nå over hele Europa. I oktober ble det lansert også i Norge.

Les mer

www.heartcharter.eu

Hjertecharteret på norsk

Kilder:

1. Stramba-Badiale M, Fox KM, Priori SG, Collins P, Daly C, Graham I, Jonsson B, Schenck-Gustafsson K, Tendera M. Cardiovascular diseases in women: a statement from the policy conference of the European Society of Cardiology, European Heart Journal, 2006 Apr;27(8):994-1005.

2. Leal J, Luengo-Fernández R, Gray A, Petersen S, Rayner M. Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union, European Heart Journal, 2006 Jul;27(13):1610-9.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS