Steril uten misdannelser

Økt tilsetning av fosfor i fôret kan hindre utvikling av misdannelser hos steril oppdrettslaks.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dersom lakserogn utsettes for høyt trykk på rett tid, blir den voksne laksen steril. (Foto: V. Solbakken/Havforskningsinstituttet)

Steril oppdrettsfisk:

Hindrer at rømt oppdrettsfisk sprer genene sine til villfisk.

Laks kan gjøres steril ved hjelp av triploidisering, det vil si at lakseeggene utsettes for trykk som gjør at de beholder en ekstra del av arvematerialet fra morfisken, noe som igjen medfører at den blir steril.

Triploid oppdrettslaks vokser godt, men har mer deformasjon enn tradisjonell oppdrettsfisk. Forsøk viser at ekstra fosfor i fôret kan redusere utviklingen av deformasjon.

Triploid laks tåler høy vanntemperatur og lavt oksygennivå dårligere enn en diploid laks. Den får nedsatt appetitt, og kan i alvorlige tilfeler ha økt dødelighet ved slike miljøforhold

Kilde: Havforskningsinstittuttet

Bruk av steril fisk kan nemlig løse problemet med at rømt oppdrettslaks gyter sammen med villfisk og dermed kan påvirke villfisken genetisk.

Den sterile fisken vokser godt, men har flere misdannelser og tåler høye vanntemperaturer dårligere enn vanlig laks.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har arbeidet med problemstillinger rundt bruk av steril oppdrettsfisk i flere år, og har gjort flere forsøk med steril oppdrettslaks.

- Den eneste metoden som er akseptert og kan brukes kommersielt for å gjøre oppdrettlaks steril, er såkalt triploidisering. For å produsere slik fisk utsettes lakseeggene for høyt trykk rett etter befruktning.

- Trykket gjør at en del av morfiskens arvemateriale, som normalt skilles ut, forblir i egget, forteller forsker Per Gunnar Fjelldal.

Fosfor reduserer deformiteter

Forsøkene viser at metoden med triploidisering gjør fisken steril, og veksten er omtrent lik ubehandlet fisk. På den negative siden kommer noen problemer med dyrevelferd som forskerne håper skal kunne løses.

- Den triploide fisken utvikler flere misdannelser enn vanlig oppdrettslaks, i tillegg tåler den høy vanntemperatur og lavt oksygennivå dårligere enn vanlig fisk.

- Økt forekomst av deformiteter er observert både i ryggraden og i underkjeven hos triploid fisk, men helt nye resultater viser at dersom fôret tilsettes ekstra fosfor så forhindrer det at triploid fisk utvikler deformiteter, forteller Fjelldal.

Steril, triploid laks. (Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet)

Selv om fosfor kan redusere mengden misdannelser hos triploid fisk, vil høyt innhold av fosfor i fiskefôr øke utslipp av fosfor fra oppdrettsanlegg. Dette kan gi miljømessige negative effekter, som oppblomstring av ulike alger.

- Det er mulig at det holder å gi triploid laks ekstra fosfor bare under startfôring og ikke helt til smoltstadiet slik som vi gjorde i vårt forsøk. I denne perioden er fiskebiomassen lav, og fôrforbruket deretter, men dette må testes i videre studier, sier Fjelldal.

For å avgjøre om det er velferdsmessig tilrådelig å innføre triploid laks i kommersiell oppdrett trengs det mer kunnskap om hvilke temperaturer, oksygennivå og fisketetthet som er optimalt for den triploide laksen.

I tillegg må ernæringsbehovet for god helse samt sykdomstoleranse og mottaklighet for parasitter som lakselus undersøkes nærmere.

Powered by Labrador CMS