Gjør fôring av fisk lettere

Ny teknologi kan automatisere fôringen av oppdrettsfisk og bedre tilpasse fôringsmengden til fiskens appetitt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye teknologien skal gjøre det enklere å gi oppdrettsfisk riktig mengde fôr. (Foto: Per Eide Studio/Eksportutvalget for fisk)

– Målet er å øke utnyttelsen av fôr, det vil si å øke mengden fisk produsert per kilo fôr, og å gjøre fôringen mer kostnadseffektiv.

Det sier Rune Melberg, postdoktor i informasjonsteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS).

I sin doktorgrad utviklet Rune Melberg teknologi for å automatisere fôringen av oppdrettsfisk, og bedre tilpasse fôringsmengden til fiskens appetitt. Nå starter et nytt prosjekt som skal verifisere teknologien med tanke på kommersialisering.

Dersom mengden fôr blir bedre tilpasset fiskens appetitt, vil oppdrettere i større grad kunne unngå såkalt fôrspill, det vil si at fisken får mer mat enn den spiser.

Det vil også bli lettere å unngå at fisken mates for lite, noe som er viktig for å sikre god vekst.

Måler oksygennivå

En viktig del av Melbergs fôringssystem går ut på å måle fiskens oksygenopptak før, under og etter fôring.

Grunnen til at oksygenopptaket studeres, er at det viser hvor mye fisken beveger seg. Målinger av endringer i oksygennivået i vannet kan også brukes til å finne ut hvor mye fisk som er samlet et bestemt sted.

Når sulten fisk mates, strømmer den kjapt til fôret. Siden den er i høy aktivitet, vil fisken ta opp mye oksygen.

Etter hvert som den blir mett, vil aktiviteten og konsentrasjonen av fisk i fôringsområdet avta, noe som vil avspeiles i systemet. Fisken tar opp mindre oksygen når den beveger seg mindre.

En viktig del av fôringssystemet Rune Melberg har utviklet går ut på å måle oksygennivået til fisken før, under og etter matingen. (Foto: Ida Gudjonsson)

Fôringssystemet skal styre fôrmengden ut ifra hvordan oksygennivået endrer seg under mating.

– I dag er det utbredt praksis at fiskeoppdrettere vurderer visuelt om fisken er sulten ved å se på fisken fra merdekanten. Da er det spesielt konsentrasjonen av fisk samt bevegelsesmønstre som vurderes.

– Det kan ofte være vanskelig med visuelle observasjoner av fisken på grunn av bølger og dårlig sikt i vannet, opplyser Melberg.

Potensial for vekst

Både fiskeoppdrettere, fôrprodusenter og forskere har gjort kontrollerte forsøk som viser potensialet for vekst hos fisk ved ulike miljøbetingelser.

– Sammenlikninger av resultater fra disse undersøkelsene, og produksjonsdata fra kommersielle fiskeoppdrettsanlegg, viser at fisk i de kommersielle anleggene ofte vokser saktere og med en dårligere utnyttelse av fôret enn fisken i de kontrollerte forsøkene, ifølge forsker Thomas Torgersen ved Havforskningsinstituttet.

– Det kan være flere grunner til det, blant annet miljøet i merdene eller sykdom blant fisken, men også at oppdrettere enten fôrer for lite eller for mye. Fôrer de for lite, vokser fisken saktere og bruker mer tid på å nå en gitt størrelse.

– Fôrer de mer enn fisken kan nyttiggjøre seg, altså for mye, går noe av fôret rett gjennom merdene uten å bli spist. Den nye teknologien kan gjøre det lettere å gi fisken riktig fôrmengde, sier han.

Powered by Labrador CMS