Se torsken...

Torsken har flere roller enn å mette lutefisksultne i førjulstida. Kampen om kysttorsken er ei utstilling verdt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra utstillingen "Se torsken" på Tromsø museum. (Foto: Tromsø Museum)

En god lutefiskmiddag kan med fordel kombineres med et besøk på utstillingen Se torsken på Tromsø museum.

Der kan du i disse dager se torsken og kampen om dens identitet. Etter jul skal torsken ut på vandring.

Politisk torsk

Utstillingen viser torskens mange ansikt, blant annet som gjenstand for ulike gruppeinteresser. Bakgrunnen for utstillingen er Norut-prosjektet Den politiserte torsken - omstridd kunnskap i opprørt hav.

Torsk er politikk. Torsken er både EU-tilhenger og EU-motstander, ifølge utstillingen. Og de ulike interessegruppene har ulike syn på kunnskapsgrunnlaget for de politiske beslutningene om torskens framtid.

- Gjennom kysttorsk-prosjektet kom det fram hvordan grupper som har interesser i en naturressurs stilte seg kritisk til det vitenskapelige grunnlaget for en redusert tilgang til å utnytte ressursen, forteller seniorforsker Trude Borch ved Norut Tromsø.

Dette ble særlig tydelig da anbefalinger fra norske havforskere førte til at yrkes-, fritids- og turistfiskere fikk begrensinger i sitt kysttorskfiske.

Torskens identitet

(Illustrasjon: Tromsø Museum)

I denne situasjonen oppsto det kamp om torskens identitet:

  • Er kysttorsken genetisk forskjellig fra skreien?
  • Er kysttorsken yrkesfiskernes “eiendom” eller har andre interessegrupper noe de skulle sagt?
  • Er bestandene av norsk kysttorsk i nedgang eller har torsken bare endret sine vandringsmønster og oppvekstområder slik at havforskerne ikke finner den på sine forsknings-tokt?

Prosjektet viser at natur ikke er naturgitt, men at naturen formes i en prosess hvor både forskning, næringsinteresser og forvaltningsmyndigheter spiller en rolle.

Bakgrunn:

Prosjektet er finansiert over Norges forskningsråds kulturforskningsprogram, og har pågått i perioden 2005-2008. 

Utstillingen står på Tromsø Museum fram til 7. januar 2009 og skal deretter ut på vandring. Antakelig langs kysten…

Powered by Labrador CMS