Soldater er fritt vilt

Statsoverhoder som bruker soldater som kanonføde, bør kunne stilles for retten for krigsforbrytelser, mener filosofen Lene Bomann-Larsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Soldaters rett til liv respekteres ikke i krig. Samtidig er deres moralske uskyld og rett til å drepe menneskerettslig problematisk.

Dette fastslår filosof Lene Bomann-Larsen i doktoravhandlingen sin, som hun forsvarte ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO) tidligere i høst.

- Sivilbefolkningers rett til ikke å bli drept i krig er viktig og allment akseptert. Men soldater fratas denne retten, sier forskeren.

- Folkeretten slår fast at de samme soldatene ikke har strafferettslig ansvar for drap de begår i krig. De er moralsk uskyldige uansett om de kjemper på såkalt rettferdig eller urettferdig side i krigen.

Legitimt å være soldat

Bomann-Larsen understreker at det er legitimt å ha en rolle som soldat.

- Soldater kan komme i en situasjon hvor de ikke kan klandres for å havne på feil side. De fanges i en rollekonflikt mellom plikt til å utføre politiske beslutninger i sin stat og allmenne moralske forpliktelser, forklarer hun, men undrer:

- Er det moralsk mulig at soldater er moralsk uskyldige og samtidig har rett til å drepe hverandre? For kan man ha rett til å drepe uskyldige?

Filosofen har ikke funnet noen holdbar menneskerettslig begrunnelse for dette. Hun påpeker også at som mennesker har soldater rett til ikke å bli drept, en rett som bare kan tapes i en relasjon der man er klanderverdig for å sette liv mot liv.

Politisk galt å drepe soldater

"- Politikere må holdes ansvarlige for soldatene de sender i krig, sier Lene Bomann-Larsen"

- Når soldater blir drept i krig er det ikke bare en tragedie, det skjer også noe moralsk galt, sier Bomann-Larsen, og mener problemet ligger på politisk nivå.

Hun stiller spørsmålstegn ved om det er forenlig med respekt for individuelle rettigheter å bruke soldater overhodet.

- Man kunne tenke seg at soldaten gjennom et informert samtykke frasier seg retten til ikke å bli drept, men det er ikke særlig sannsynlig at et slikt samtykkeregime kan gjennomføres, verken universelt eller på enkeltstatsnivå.

- Dersom rettferdig krig ikke kan akseptere drap på moralsk uskyldige, er begrepet rettferdig krig en selvmotsigelse. Moralsk uskyldige vil alltid bli drept i krig.

Krig med mindre død

Forskeren mener det er behov for revisjon av folkeretten og soldaters vern mot drap må styrkes.

- Man kan gjøre hva man vil med stridende, bruke dem som kanonføde uten at det er forbudt. Under første verdenskrig døde tusenvis av soldater hver dag for ubetydelige militære mål, uten at det er blitt vurdert som en krigsforbrytelse.

Lene Bomann-Larsen mener man bør etterstrebe å gjøre kriger mindre dødelige. Det finnes teknologi til å utvikle våpen som uskadeliggjør uten å drepe. Dessuten bør politikere kunne stilles til ansvar ikke bare for forbrytelser mot sivile, men også for unødig bruk av soldater.

- I den pågående debatten om soldaters rolle er man opptatt av å holde soldatene ansvarlige for deltakelse i krig. Jeg er mer opptatt av å stille politikerne til ansvar. En måte å gjøre det på er å utvide innholdet i begrepet krigsforbrytelse, sier Bomann-Larsen.

Se også:

Powered by Labrador CMS