Partner fhf

Artikler fra:

Fact: Click to add text

FHF skal skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling. FHF er et offentlig forvaltningsorgan underlagt Fiskeri- og kystdepartementet, og finansieres 100 prosent av næringen selv gjennom en FOU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 prosent. Les mer hos FHF.

Artiklene er skrevet av kommunikasjonsansatte hos FHF - les mer.

Powered by Labrador CMS