En notis fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering - les mer.

Forskere har blant annet undersøkt strandsøppel for å finne fram til gode tiltak mot denne typen forsøpling. (Illustrasjonsfoto: Larina Marina / Shutterstock / NTB scanpix)

Foreslår flere tiltak for mindre plastforsøpling fra sjømat-næringen

Kompetansebedriften SALT og Nordlandsforskning foreslår gjennom prosjektet HAVPLAST 17 konkrete tiltak for å redusere plastforsøpling fra fiskeri- og havbruk.

Tiltakene er basert på ny kunnskap om mengden av og opphavet til plastforsøpling i havet.

– Tiltakene er ment som innspill til en felles handlingsplan for sjømatnæringen mot marin plastforsøpling. Vi håper næringen vil gripe fatt i forslagene og løfte dem frem i sitt videre arbeid for å forebygge plast i havet, sier prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i SALT

Det har lenge vært usikkert om hvor mye plastavfall fra fiskeri- og havbruk som ender opp i havet – og hvorfor. Derfor iverksatte næringen HAVPLAST-prosjektet, som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Målet er å redusere mengden plastforsøpling fra sjømatnæringen gjennom mer kunnskap og bedre metode for kvantifisering. I tillegg å bidra til en handlingsplan.

I prosjektet har forskere analysert søppel fra dypdykk i strandsøppel i Nord-Norge og Svalbard, data fra en egen kartlegging av strandsøppel i Lofoten og Vesterålen og gjennom prøveordningen Fishing for Litter.

Les mer om tiltakene og prosjektet på nettsidene til FHF.

Powered by Labrador CMS