Abort-parasitt sjelden hos norske kyr

Neospora caninum er en encellet parasitt som forårsaker abort hos storfe i store deler av verden. Kartlegging viser at parasitten sjelden opptrer her i landet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Neospora caninum er en koksidie med en toverts livssyklus. Hund og coyote er eneste kjente hovedverter, mens storfe er den viktigste mellomverten.

Siv Klevar ved Norges veterinærhøgskole har undersøkt 1657 norske melkebesetninger for antistoffer mot parasitten.

Det ble funnet N. caninum-spesifikke antistoffer hos 0,7 prosent av besetningene, noe som er den laveste forekomsten av parasitten på landsbasis i Europa. De positive besetningene grupperte seg på Jæren og i Østfold, og i et område på Jæren var 22 prosent av besetningene smittet av parasitten.

– Selv om resultatene viser at parasitten ikke er en viktig årsak til abort hos storfe i Norge, kan det i enkelte områder være grunn til å mistenke N. caninum i besetninger hvor abort er et problem, sier Klevar.

Vertens medfødte drapsceller

I tillegg til å kartlegge forekomsten av parasitten, studerte Klevar også hvordan vertens immunforsvar reagerer på infeksjon med N. caninum.  Arbeidet avdekket nye mekanismer som kan stimulere til videre forskning på samspillet mellom vertsdyr og parasitt.

Natural Killer-celler  (NK-celler) er lymfocytter i det medfødte immunforsvaret, og de spiller en viktig rolle i bekjempelsen av mikroorganismer.

Klevar har undersøkt NK-celler fra storfe ved infeksjon med N. caninum. Resultatene viser at NK-celler er viktige i førstelinjeforsvaret mot N. caninum-infeksjon hos storfe.

Et laboratorieeksperiment viste at NK-celler drepte celler som var infisert med N. caninum. I tillegg ble det påvist at NK-cellene ble direkte aktivert av intakte parasitter, men ikke av løselige antigener fra parasitten.

– Dette tyder på at det finnes strukturer i parasittoverflaten som kan stimulere NK-celler direkte, sier Klevar.

Laboratorieresultatene ble bekreftet ved eksperimentell infeksjon av kalver.

Kan både stimulere og hemme

Natural Killer celler fra storfe infisert med tachyzoitter fra Neospora caninum. (Foto: Anne Storset)

I et annet laboratorieeksperiment undersøkte Klevar hvordan de nært beslektede parasittene Toxoplasma gondii og N. caninum stimulerte NK-cellene.

Hun fant at intakte T. gondii ikke aktiverte NK-celler direkte slik som N. caninum gjør. Vannløselige strukturer fra begge parasittene viste seg å hemme aktiveringen av NK-celler.

– Dette er interessante funn fordi de viser at parasitter både kan hemme og aktivere deler av vertens immunforsvar. Utvidet kunnskap om disse mekanismene kan være nyttig i arbeidet med å utvikle en bedre vaksine mot N. caninum, sier Klevar.

Bakgrunn:

Siv Klevar disputerte 4. februar 2011 for doktorgraden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen “Neospora caninum – prevalence in Norwegian dairy herds and immune responses with emphasis on parasite-NK cell interaction.”

Powered by Labrador CMS