Diabetes i evolusjonsperspektiv

Darwins teorier kan kanskje bidra til en bedre forståelse av dagens økning i type 2-diabetes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I år feires Darwins 200-årsdag. Hans evolusjonslære lever i beste velgående.

Diabetes

* Diabetes er en kompleks folkesykdom. At sykdommen er kompleks betyr at den skyldes et samspill mellom mange gener og miljøfaktorer. Det finnes to hovedtyper av diabetes.

* Type 1 skyldes en ødeleggelse av de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen og forekommer hovedsakelig hos barn og unge. Forskerne vet ennå ikke hvilke miljøfaktorer som er avgjørende for at sykdommen bryter ut.

* Type 2 er vanligst hos voksne og eldre, og her er livsstil ofte helt avgjørende.

* Kreft, astma og hjerte-karsykdommer er eksempler på andre komplekse folkesykdommer.

Evolusjonslæren har tradisjonelt ikke hatt stor plass i medisinens sykdomsforståelse.

Men Professor Anders Molven ved Gades institutt mener at særlig type 2-diabetes bedre kan forstås ut fra et evolusjonsperspektiv.

– Type 2-diabetes er den folkesykdommen hvor forskere til nå har oppnådd best oversikt over de genetiske risikofaktorene, forteller Molven.

Men selv om en er genetisk disponert for type 2-diabetes, er det til syvende og sist miljø og livsstil som kan bestemme om sykdommen bryter ut.

– Type 2 er vanligst hos voksne og eldre, og her er livsstil ofte helt avgjørende, sier Molven.

Vi har steinaldergener

Han viser til at de genetiske endringene hos mennesker skjer svært sakte.

– Litt forenklet kan vi si at genene til dagens mennesker er tilpasset livet i steinalderen, som var et jeger- og sankersamfunn med sterkt varierende mattilgang, forteller Molven.

De som la på seg mest når det var god mattilgang, fikk sannsynligvis et konkurransefortrinn. Det er lett å tenke seg at genene deres er blitt videreført til i dag ved naturlig seleksjon, i følge Molven.

Vestlig livsstil gjør oss syke

Anders Molven tror at evolusjonslære gir bedre forståelse av type 2-diabetes. (Foto: Kim E. Andreassen)

Når forekomsten av type 2-diabetes i nyere tid nærmest har eksplodert, kan ikke dette skyldes plutselige endringer i genene.

Det er mer nærliggende å forstå økningen som konsekvensen av en rask miljøforandring.

Siden annen verdenskrig har det oppstått en helt ny livssituasjon i Vesten, med overflod av mat. I tillegg beveger vi oss mindre og færre har hardt fysisk arbeid.

– De genetiske egenskapene som var bra tidligere, har plutselig blitt dårlige. Steinaldergenene slår tilbake mot oss, og resultatet blir overvekt og type 2-diabetes, sier Molven.

Nå rammes utviklingslandene

Det samme fenomenet ser en også i land der deler av befolkningen raskt har fått en vestlig livsstil. Type 2-diabetes øker for eksempel dramatisk i India.

Enda verre er situasjonen blant enkelte indianerstammer i USA. Her kan så mange som halvparten av den voksne befolkningen ha utviklet overvekt og type 2-diabetes.

– Utviklingen er høyst bekymringsfull, sier Molven.

Powered by Labrador CMS