Fuskeskandale i USA

En kjent forsker innen anestesi tilstår å ha forfalsket sin forskning gjennom 13 år. 21 ulike artikler blir nå trukket tilbake.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Dr. Scott S. Reuben, som er ansatt ved Baystate Medical Center i Massachusetts, vedgår at mye av forskningen hans bygger på fusk.

Han har publisert en rekke artikler innen postoperativ smertelindring. Han skal både ha fabrikkert data og diktet opp forsøkspersoner i datamaterialet som lå til grunn for hans forskningspublikasjoner helt tilbake til 1996.

Det ble fattet mistanke mot Reuben i fjor vår, og granskingsrapporten var klar nå i januar. 21 artikler blir trukket tilbake fra ulike vitenskapelige tidsskrift som følge av avsløringen.

Store konsekvenser

Reubens forskning er mye sitert innen anestesiforskning og både behandling og annen forskning bygger på hans arbeid.

– Dette vil være den største fuskesaken innen anestesi, uttalere Dr. Steven Shafer, redaktør for The Journal Anesthesia and Analgesia til The Boston Globe.

– Leger har brukt funnene hans i stor utstrekning. Hans funn har hatt stor betydning innen feltet, sier han videre.

For få pasienter

Professor Ola Dale tror ikke fusket har hatt gjennomslag i evidensbasert medisin og behandling. (Foto: Lise Ekern)

- Dette får sannsynligvis liten betydning for behandling, sier professor Ola Dale, NTNU og St. Olavs Hospital. - Til det inkluderer studiene sannsynligvis for få personer.

- Området Reuben arbeidet på finnes det mye forskning, sier Dale.

- Hans arbeid har vært inkludert i 20-25 systematiske oversikter(meta-analyser). Disse sammenfatter all forskning på et område og beregner gjennomsnittseffekt av all forskning. Dette benyttes for retningslinjer for hva som skal gis av behandling innen evidensbasert medisin, forklarer Dale.

- Det arbeides med å undersøke betydningen av Reubens artikler for disse viktige oppsummeringene, men arbeidet er ikke ferdig ennå. Men selv om Reuben hadde mange publikasjoner så var det snakk om relativt få pasienter. Derfor er det nokså sannsynlig at tilbaketrekning av Reubens arbeid ikke påvirker konklusjonene.

Fjerner alle henvisninger til Reuben

Redaktøren for Anesthesiology, som er det mest prestisjefylt tidsskriftet innen anestesiologi, har varslet at de vil trekke tilbake alle artikler hvor Reuben er forfatter og juks er avdekket.

- I tillegg vil de passe på at nye artikler ikke har referanser til Reubens arbeider, sier Dale, som er medredaktør i det skandinaviske anestesitidsskriftet Acta Anesthesiologica Scandinavica og medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Publiseringsskjevhet

- Et etisk aspekt ved publisering, er at de prestisjetunge tidsskriftene kun vil ha ”fersk” original forskning. Dette kan føre til at bare positive resultater kommer fram, sier Dale.

- Hvis noen publiserer en ny studie om at et medikament eller en ny behandling virker, og får dette antatt for publisering, kan det være vanskelig noen måneder senere å få publisert en studie som viser at medikamentet ikke hadde så god effekt likevel.

- Såkalte bekreftende studier er ikke så attraktive for de prestisjetunge tidsskriftene. På sikt kan dette gi en skjevhet i hva som blir publisert og hva som blir oppfattet som kunnskapsstatus innen et felt, sier han.

Svikt i rutiner?

Et annet poeng som Dale trekker frem er knyttet til at legemiddelfirmaet Pfizer har gitt mye støtte til Reubens forskning.

– Slik jeg kjenner forskning som støttes av legemiddelindustrien, er denne forskningen gjenstand for grundig oppfølging (monitorering).

– Jeg vet ikke hvilken oppfølging han har fått, men det kan tyde på at det har vært svikt i rutinene når det ikke har blitt oppdaget tidligere.

Dale understreker imidlertid at han kjenner detaljene i saken for lite til å si hva som eventuelt har sviktet.

– Uansett så er dette fryktelig trist, sier Dale.

Powered by Labrador CMS