Teknologene omformer sykehusene

Utviklingen innen blant annet medisinsk bildeteknologi er driveren i omformingen av norsk helsevesen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

MedViz-prosjektet MRI-Kidney har som mål å diagnostisere nyresykdom på et tidlig tidspunkt basert på MR-opptak. Prosjektet er et eksempel på at teknologene gjør sitt inntog i sykehusene da det her er både leger, MR-fysikere, matematikere og informatikere med på teamet. (Foto: MedViz)

Helsereform

Kompleksiteten i en behandling og kostnaden ved å stille en riktig diagnose er stor, og det kreves mye teknologisk utstyr og høy kompetanse for å behandle hvert individ.

Dette ligger også innbakt i de fordelinger av ansvar for ulike spesialiteter som nå Helseforetakene som driver sykehusene, forhandler om og som den nye Helsereformen tar høyde for. 

MedViz

Forskningsklynge fra 2008 med deltagere fra Christian Michelsen Research (CMR), Universitetet i Bergen(UiB) og Helse Vest. MedViz drifter pt 12 prosjekter der visualisering utnyttes for å bedre pasientdiagnostikk og behandling. MedViz ledes av prof. Dr. med Odd Helge Gilja ved Institutt for indremedisin, UiB.

– Vi er midt i en revolusjon på linje med den industrielle.

– Regjeringens helsereform er blant annet en konsekvens av den teknologiske utviklingen innen medisinsk diagnostisering og behandling.

Det sier professor Dr. med. Erik Fosse ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet.

Nytt Helse-Norge

Fosse hevder det nye Helse-Norge og driften av sykehusene står foran store endringer. Via nye visuelle diagnoseverktøy, fusjonering av ulike metoder og bruk av sanntidsbildesystemer, kan helsepersonell sette diagnoser og behandle flere pasienter uten store operative inngrep.

Dette har stor betydning for hvordan norsk helsevesen må organiseres og for hvordan livet inne på sykehusene og ute i kommunene må bli.

– Primærhelsetjenesten står foran utfordringer, men også vi sykehusansatte må endre vår måte å jobbe på.

– Den legestyrte behandlingen vil erstattes av at teamet med ulike likeverdige eksperter beslutter i felleskap. Og vi vil også se at nye yrkesgrupper trekkes inn i den daglige sykehusdriften, forklarer Fosse og fortsetter:

Professor Dr. med. Erik Fosse ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet mener utviklingen av bildediagnostistikk og teknologenes inntog i sykehusene er driveren for vår tids industrielle revolusjon.(Foto: Gunn Janne Myrseth, CMR)

– Antallet dagpasienter er allerede i dag femdoblet på få år fordi vi nå på timer kan diagnostisere og behandle uten store inngrep.

– Pasienten trenger derfor ikke være mer enn ett par timer på sykehuset mot tidligere innleggelse over flere dager for en enkel utredning.

– Men om pasientene er skrevet ut fra sykehuset så er han kanskje ikke frisk, men trenger mer og annerledes oppfølging av primærhelsetjenesten i rekonvalesensperioden. Det gir kommunene nye utfordringer.

Men hvor skal vi?

– For 15 år siden var det ingen som kunne forutsi hva vi dag kan klare og hva vi har tilgjengelig av kunnskap, kompetanse og teknologi.

– 15 år fra i dag er umulig å spå, men klart er det at vi vil gå fra makro til mikro- og nanonivå, det vil si fra kirurgisk inngrep utenfra til manipulering og behandling direkte inn i cellen.

– Dette er behandling helt avhengig av at alle mulige bildeverktøy kan operere i sanntid og være fusjonerte. Dvs en ennå større krav til mye og dyrt utstyr og mange og mange ulike eksperter i teamet.

Bakgrunn:

Professor Dr. med. Erik Fosse møtte nylig 100 forskere innenfor medisinsk visualisering i regi av MedViz, en forskningsklynge med deltagere fra Christian Michelsen Research (CMR), Universitetet i Bergen og Helse Bergen.

Powered by Labrador CMS