Friskmelder flaskevann

Frykten for bakterier i flaskevann er ubegrunnet, hevder forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det er ikke farlige bakterier i flaskevannet, sier forskere ved Høgskolen i Oslo. (Foto: Wikimedia Commons)

Flaskevann har måtte tåle mye kritikk i media de siste årene. Oppslag etter oppslag har insistert på den samme vinklingen - at det er flere bakterier i flaskevann enn i springvann.

- Men det ensidige fokuset på bakterier er misvisende. Bakterietall er ikke måten å bedømme vannkvalitet på, sier førsteamanuensis og mikrobiolog Colin Charnock ved Høgskolen i Oslo.

- Frykten for bakterienivået i flaskevann er ubegrunnet og avisoppslagene har alle gjort samme feilen med å koble kvalitetsbegrep for flaskevann med antall bakterier.

Bakteriebomben Biola

- Våre funn tyder på at bakterier i flaskevann ikke representerer en helsefare. På ett år har vi ikke funnet noen sykdomsfremkallende bakterier, alger eller parasitter i flaskevann, sier stipendiat Eli Otterholt.

De har funnet noen få typer sopp, men disse er i likhet med bakteriene, arter som er tilpasset et liv i vannkilden og ikke i menneskekroppen.

- Så når avisene roper ulv etter at de har fått greie på at Imsdal har 3000 bakterier per milliliter, blir det litt komisk. Folk spiser Biola med flere hundre millioner bakterier per milliliter, men tør ikke drikke Imsdal. Alt handler om hvordan saken fremstilles i media, sier Charnock.

Han tror at dette grunner i at folk har misforstått hva bakterier er.

Et sunnhetstegn

Colin Charnock og Eli Otterholt. (Foto: Christine Gulbrandsen)

- Folk må forstå hva bakterier er og skille mellom naturlig-hjemmehørende bakterier og farlige bakterier, sier Charnock.

Bakterier i norske flaskevann kan sees på som et sunnhetstegn på vannet, så framt de ikke er sykdomsfremkallende. Bakteriene de har funnet i flaskevann gjenspeiler miljøet de stammer fra.

Her er det snakk om polaromonas, Glacial Bacteria og flere andre arter som gir assosiasjoner til isbreer og kalde kilder.

- For å si det på annen måte, hvis ikke det hadde vært bakterier i flaskevannet, så kunne det vært tegn på at noe var galt. Det kunne vært snakk om for eksempel forurensinger eller kjemikalier i flaskevannet, som dreper bakterier, sier Otterholt.

Og det som er farlig for bakteriene, kan også være farlig for oss.

Flaskevann eller springvann?

- Jeg vil ikke si at enten flaskevann eller springvann er sunnere enn det andre, men det er urettferdig at flaskevann får negativ omtale i forhold til springvann når det gjelder innholdet av mikrober, sier førsteamanuensen.

- Jeg lurer på hvordan folk ville reagere om innsiden av flasken lignet på innsiden av ledningsnettet.

Ifølge Charnock er det mer sannsynlig at du får infeksjon fra springvann enn flaskevann, selv om det er svært liten sjanse for begge deler. For norsk springvann har også svært god kvalitet.

- Og denne kvaliteten på springvannet er en konsekvens av den behandlingen vannet har fått, sier han.

Flaskevann, derimot, er det ikke lov til å desinfisere eller behandle på en måte som gjør det mindre naturlig.

Forurenser

Charnock og Otterholt er enige i at når flaskevannet skal kritiseres, så bør det kritiseres for det som faktisk er kritikkverdig.

De mener at forurensing, CO2-utslipp og energiforbruk i forbindelse med flaskeproduksjon og transport bør trekkes frem som det mest problematiske.

- For ifølge våre studier er bakterier er altså ikke det negative med flaskevann, sier Otterholt.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS