Invaderende rødalge i Oslofjorden

En ny og uønsket rødalge er oppdaget i fjæra på Nøtterøy og ved Tjøme i Oslofjorden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gracilaria vermiculophylla på grunt vann ved båthavnen ved Teie på Nøtterøy. (Foto: Rudolf Svensen)

Fakta om G. vermiculophylla:

Latinsk navn: Gracilaria vermiculophylla
Norsk navn: Har ikke norsk navn
Familie: Gracilariaceae
Maks størrelse: 100 cm
Levetid: Flerårig
Opprinnelse: Nordvestlige Stillehav
Utbredelse: Har spredt seg til den europeiske kysten og Nord-Afrika, til begge sider av den Nord-Amerikanske kysten og vestkysten av Canada og Mexico.
Spredningsevne: Høy
Leveområde: Bølgebeskyttede grunne bukter, laguner, grunne brakkvannsområder og havneområder.
Særtrekk: Kraftig rødalge som vanligvis er 30-50 cm lang og som ofte ligger løst på bunnen, men kan også feste seg på småsteiner og skjell.

Fakta om tøffelsnegl:

Latinsk navn: Crepidula fornicata
Norsk navn: Tøffelsnegl
Familie: Calyptraeidae
Maks størrelse: 20-50 mm
Levetid: Flerårig
Opprinnelse: Østkysten av Nord-Amerika
Utbredelse: Arten er nå utbredt i de fleste land i Europa, inkludert Middelhavet.
Spredningsevne: Middels høy
Leveområde: På hardbunn, stein, skjell i grunne områder.
Føde: Mikroorganismer og planteplankton
Særtrekk: Sneglen har et ovalt, hvelvet skall og en hvit halvplate på undersiden. Flere individ sitter ofte oppå hverandre i kjeder.

Fakta om amerikansk boremusling

Latinsk navn: Petricolaria pholadiformis
Norsk navn: Amerikansk boremusling
Familie: Veneridae
Maks størrelse: 80 mm
Levetid: Flerårig
Opprinnelse: Østkysten av Nord- Amerika
Utbredelse: Spres med larver
Leveområde: Borer seg ned i relativ hard substrat
Føde: Mikroorganismer og planteplankton
Særtrekk: Den ene enden (anterior) er kort og avrundet mens den andre (posterior) er avlang. Utsiden av skjellet er dekket med ribber som stråler ut fra toppen og krysser vekstlinjene.

Arten trives godt i grunne mudderområder og kan etablere tette bestander som i verste fall kan utkonkurrere lokale arter. Arten ble funnet i august, og undersøkelsen avdekket også flere andre fremmede arter.

Det er vanskelig å forutsi hvilke økologiske effekter etableringen av rødalgen Gracilaria vermiculophylla vil få i Norge.

Arten er hurtigvoksende og har vide toleransegrenser, noe som gjør at den med tiden kan dominere og utkonkurrere lokale arter.

Det er påvist negative effekter av arten i ålegressenger, der tette algematter reduserer både vekst og overlevelse hos ålegresset.

- Vi oppdaget Gracilaria vermiculophylla i begynnelsen av august, da vi var på jakt etter fremmede marine arter i småbåthavner rundt Oslofjorden.

- Denne rødalgen er forholdsvis lik den lokale arten pollris (Gracilaria gracilis), men denne er mindre og ofte rødere, forteller Vivian Husa som er forsker ved Havforskningsinstituttet og prosjektleder for ”Kartlegging av fremmede marine arter”.

DNA-analyse

For å være sikker på at det var en ny art som var funnet i fjæresteinene, ble algen identifisert ved hjelp av DNA-analyser utført ved genetikklaboratoriet ved Universitetet i Bergen.

- Det var ikke overraskende å finne den nye rødalgen i Norge, siden den allerede er etablert i Danmark og på den svenske vestkysten.

- Vi vet ikke når arten kom til Norge, men det var ganske mye av den ved Nøtterøy så den har nok vært her noen år, forteller Husa.

Rekordmange tøffelsnegler

Tøffelsnegl. (Foto: Havforskningsinstituttet)

I løpet av undersøkelsene i august, fant forskerne også en rekordstor populasjon av tøffelsneglen Crepidula fornicata ved Ula utenfor Larvik.

- Populasjonen besto av over 1000 snegler og er trolig den største populasjonen av tøffelsnegl som er registrert i Norge, forteller Husa.

Tøffelsneglen kom til Europa fra Nord-Amerika i 1872, og ble første gang registrert i Norge i 1958. Arten er relativt sjelden i Norge, men det er funnet spredte individ på strekningen Oslofjorden til Rogaland.

Amerikansk boremusling

Ved Ula ble det også funnet et tomt skjell av amerikansk boremusling (Petricolaria pholadiformis). Også dette er en fremmed marin art som må regnes som svært sjelden og som knapt nok klarer å opprettholde populasjoner langs norskekysten.

- Skjellet var ikke så veldig slitt, og selv om dyret inni var dødt, tyder det på at arten kan ha en populasjon i dette området. Vi prøvde å finne levende dyr uten hell, forteller Husa.

- Vi fant imidlertid ikke det asiatiske sekkedyret Styela clava i området rundt Oslofjorden. Denne introduserte arten har etablert seg i Rogaland og Hordaland og er også rapportert fra området Arendal/Grimstad, sier Husa.

Kartlegging av fremmede arter

Prosjektet ”Kartlegging av fremmede marine arter” startet i 2010 og er utført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og andre sektormyndigheter.

Til nå er kysten langs Hordaland, Rogaland og fylkene rundt ytre og indre Oslofjord undersøkt. 

Det er også etablert faste stasjoner som skal undersøkes hvert år, disse ligger på Hvaler, i indre Oslofjord, i Trondheim, ved Narvik og i Hammerfest.

Powered by Labrador CMS