Nett-TV: Ekstremvær stresser naturen i nord

Mer ekstremvær og temperatursvingninger om vinteren stresser naturen. Hittil har forskerne hatt mest fokus på effekter i sommerhalvåret, mens de største endringene er forventet å skje om vinteren.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om prosjektet

EWWA: Extreme Winter Warming in the High North and its biological effects in the past, present and future

Prosjektperiode 2012-2014
Hovedfinansiering: Norges forskningsråd (NORKLIMA-programmet). Delfinansiering: Framsenteret

Prosjektleder: Jarle W. Bjerke, Norsk institutt for naturforskning

Deltakende institusjoner:
Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bioforsk Nord, Meteorologisk Institutt, NORUT, Uppsala Universitet, University of Sheffield

Spesielt i nord kan et endret vinterklima få store konsekvenser for vegetasjon og dyr.

Gjennom forskningsprosjektet EWWA ønsker forskere å finne ut hvordan økt frekvens av mildværsperioder med påfølgende kulde og is påvirker økosystemet. De har et spesielt fokus på viktige beiteplanter for rein. 

I tillegg til enkeltforsøkene tar forskerne utgangspunkt i meteorologiske og historiske data og bruker satellittbilder for å undersøke tilstanden til vegetasjonen.

Her ser de etter en eventuell sammenheng mellom varmeperioder om vinteren og endringer vegetasjonen, som måles i en såkalt grønnhetsindeks.

Powered by Labrador CMS